Landelijke Studentenvakbond

PvdA en LSVb eisen actie tegen huisjesmelkers

Persberichten - vrijdag 28 augustus 2020

28 augustus 2020 – De PvdA en de LSVb willen dat minister Ollongren nog dit najaar komt met boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen. In de grote steden zijn met name studenten slachtoffer van malafide huisjesmelkers, en komt het voor dat honderden euro’s te veel aan huur worden betaald. Omdat het werk van de Huurcommissie stil ligt door de Corona-crisis, kunnen huurders geen huurverlaging afdwingen. De PvdA heeft de minister om opheldering gevraagd, en wil dat zij in actie komt om huurders te beschermen.

Henk Nijboer: “Huisjesmelkers maken misbruik van de woningnood, en vragen veel te hoge huren. Studenten zijn nu vogelvrij en betalen straks mogelijk honderden euro’s te veel. Bij zo’n grote stap als op kamers gaan, wil je dat alles goed geregeld is. De minister moet daarom forse boetes gaan opleggen aan deze foute huisjesmelkers. Pas als ze het in hun portemonnee voelen, zullen ze ermee stoppen.”

Wanneer een huisjesmelker een te hoge huur vraagt, kan een student naar de huurcommissie stappen. Als die oordeelt dat de huur te hoog is, moet de foute verhuurder alleen het verschil terugbetalen deze toch al niet had mogen vragen. Hierdoor is het voor verhuurders een zero-sum game. Ze kunnen altijd proberen meer te vragen, en in het uitzonderlijke geval dat ze op de vingers getikt worden, verliezen ze er niks aan. Uit cijfers van de huurcommissie zelf blijkt dat bij geschillen over de aanvangshuurprijs gemiddeld €96,- te veel gevraagd wordt.

LSVb-voorzitter Lyle Muns: ‘Stel je bent als student met pijn en moeite naar de Huurcommissie gestapt. Na maandenlang wachten krijg je uiteindelijk de teveel betaalde huur terug. Na een of twee jaar ga je dan weer door naar een nieuwe woning en komt er een nieuwe student in. Dan begint dat hele circus weer opnieuw. Zo blijven huisjesmelkers buiten schot.’

De rechtspositie van studenten op de woningmarkt is tijdens de corona-crisis verder verslechterd. Op het moment worden huisbezoeken en hoorzittingen niet uitgevoerd. Dit verhoogt de toch al grote achterstand die de Huurcommissie heeft. Zo stonden aan het eind van 2019 nog 5.875 zaken open. Huisjesmelkers kunnen dan gewoon doorgaan met het rekenen van te hoge huren of er is veel meer tijd waarin conflict kan ontstaan tussen huurders en verhuurders, soms met intimidatie tot gevolg.

Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van PvdA en CDA, waarin gevraagd werd om deze boetes. De minister heeft die motie nog niet uitgevoerd.