Landelijke Studentenvakbond

Studentenorganisaties openen meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

Persberichten - donderdag 30 juli 2020

30 juli 2020 – Studentenorganisaties de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag gezamenlijk een online meldpunt voor studenten die voor onderwijs of stages tussen 16 juli en 16 augustus reiskosten moeten maken. Iets wat niet gedekt wordt door het studentenreisproduct, tot ongenoegen van de studentenorganisaties. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Lyle Muns: ‘Door de coronacrisis zoeken onderwijsinstellingen naar alternatieve vormen van lesgeven om vertraging te voorkomen. We begrijpen de noodzaak hiervan maar het kan niet zo zijn dat studenten daar de rekening voor moeten betalen’.

Zowel de LSVb als het ISO kregen de afgelopen weken meerdere meldingen binnen van studenten die door de coronacrisis genoodzaakt zijn hun stage in de zomermaanden in te halen. Ook werkgroepen en colleges zijn in de zomervakantie en weekendonderwijs niet uitgesloten. Om de door de coronacrisis opgelopen achterstanden bij studenten in te halen, kunnen universiteiten en hogescholen in de weekenden opengaan. Behalve de reiskosten die studenten hiervoor moeten maken, geven beide studentenorganisaties ook aan niet gelukkig te zijn met het idee dat onderwijsinstellingen colleges naar de zomer, of het weekend verschuiven. ISO-bestuurslid Leon van der Neut: ‘De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het hoger onderwijs, waardoor veel is gevraagd van medewerkers en docenten. Het ISO hecht dan ook belang aan een rustperiode voor zowel medewerkers als studenten.’

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft tijdens het coronadebat over hoger onderwijs aangegeven dat de keuze voor zomeronderwijs bij de onderwijsinstellingen zelf ligt. LSVb-voorzitter Muns plaatst daarbij een kanttekening. ‘Hoewel het ministerie aangeeft dat het niet de bedoeling is onderwijsinstellingen te stimuleren om bijvoorbeeld in avonden of weekenden onderwijs te laten verzorgen, heeft de minister vorige maand zelf de deur hiervoor opengezet door te zeggen dat studievertraging op zo’n manier kan worden ingelopen.’

Met de lancering van het meldpunt hopen de studentenorganisaties een beter beeld te krijgen van de kosten en de omvang van de groep studenten die nu zomeronderwijs moeten volgen. De organisaties roepen studenten dan ook op hun verhalen en ervaringen te delen via: www.LSVb.nl/meldpunt-zomerstages-en-zomerles.