Landelijke Studentenvakbond

Coalitie-Y wil stevige maatregelen voor jongeren op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs

Persberichten - woensdag 08 juli 2020

08 juli 2020 – Coalitie-Y gaat woensdagmiddag in het Catshuis in gesprek met premier Rutte en diverse bewindspersonen over de drastische gevolgen van de coronacrisis op de positie van jongeren in de maatschappij. Dat doet het jongerencollectief op basis van een advies over onderwijs en inkomenspositie, geschreven door middel van input van vele organisaties en de inzendingen van duizend jongeren via Denktank-Y. Waar het tijdens een eerder bezoek ging over inspraak, staan ditmaal vraagstukken als online onderwijs, mentale druk en jeugdwerkloosheid op de agenda. 

Aanpak jeugdwerkloosheid nodig

Jongeren hadden het al lastig op de arbeidsmarkt, onder meer door de vele flexcontracten. De klappen van de coronacrisis komen dan ook extra hard aan bij deze groep. De afgelopen maanden gingen meer dan 100.000 banen van jongeren verloren. Coalitie-Y pleit voor een nationale aanpak jeugdwerkloosheid om zoveel mogelijk jongeren aan een baan te helpen. De groep wil concrete afspraken tussen kabinet, jongerenvakbonden en werkgevers, bijvoorbeeld over stageplekken en omscholing. Coalitie-Y vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbare groepen als jongeren met een biculturele achtergrond of arbeidsbeperking, aangezien deze nu ondervertegenwoordigd zijn in de beleidsvorming. Als deze aanpak niet komt, vreest Coalitie-Y voor desastreuze gevolgen met meer jongeren in een uitkering en negatieve effecten die zich verder op zullen stapelen.

Compensatie studievertraging

Het onderwijsadvies richt zich op zowel scholieren van de middelbare school als mbo-, hbo-, en wo-studenten. Het stilvallen van fysiek onderwijs en stages is een grote uitdaging. Studievertraging is voor veel studenten onvermijdelijk. Dat heeft grote financiële en mentale gevolgen. Daarom pleit Coalitie-Y voor een eerlijke tegemoetkoming voor alle jongeren die studievertraging hebben dankzij corona. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘coronacompensatie’: een korting op de studielening. Ook vraagt Coalitie-Y om meer inspraakmogelijkheden voor scholieren en studenten om het onderwijs beter vorm te geven na de coronacrisis.

Grote betrokkenheid jongeren

De afgelopen weken sprak Coalitie-Y met tientallen jongerenorganisaties en honderden jongeren uit alle delen van de samenleving. Op basis van alle zorgen en ideeën heeft Coalitie-Y een eerste advies uitgebracht aan het kabinet, ditmaal over onderwijs en inkomenspositie. De jongerendenktank zal maandelijks met het kabinet om tafel gaan. Na de zomer spreekt de groep nogmaals met het kabinet over jongerenparticipatie, de woningmarkt en het klimaat. Jongeren die hierover ideeën hebben, worden aangemoedigd dat te delen via Denktank-Y op coalitie-y.nl/denktank-y. Het advies van Coalitie-Y dat vanmiddag toegelicht zal worden aan de bewindspersonen is te vinden via https://coalitie-y.nl/.