Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur: dit jaar maken we een einde aan het leenstelsel

Persberichten - zaterdag 27 juni 2020

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft sinds zaterdagmiddag een nieuw bestuur dat zich het aankomende collegejaar zal inzetten voor studerend Nederland. Het nieuwe bestuur dat wordt aangestuurd door voorzitter Lyle Muns, benadrukt bij haar aantreden de aanhoudende, zorgwekkende financiële positie van studenten.“Sinds de afschaffing van de basisbeurs worden studenten steeds vaker opgezadeld met een torenhoge studieschuld. Een onzekere arbeidsmarkt van flexcontracten en hoge huurprijzen zorgen er daarnaast voor dat de bestaanszekerheid van studenten onder zware druk staat,” aldus Muns.

Het afgelopen jaar ontstond er een kamermeerderheid tegen het huidige leenstelsel dat werd ingevoerd na de afschaffing van de basisbeurs. Daarmee signaleert de studentenvakbond een belangrijk momentum om in dit verkiezingsjaar een einde te maken aan de snel oplopende studieschulden. Muns: “De Coronacrisis legde de financiële kwetsbaarheid van studerende jongeren extra bloot. Niemand kan nu nog ontkennen dat er een probleem is. Met een kamermeerderheid achter ons en verkiezingen in zicht hebben we er vertrouwen in dat het leenstelsel straks de geschiedenisboeken in kan.”

Het nieuwe bestuur van de Landelijke Studentenvakbond zal zich naast afschaffing van het huidige leenstelsel verder in gaan zetten voor studentenwelzijn, betaalbare studentenwoningen en kwalitatief en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Lyle Muns (26) wordt daarvoor voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Freya Chiappino (22) wordt de vice-voorzitter en zal zich voornamelijk bezighouden met politieke contacten. Eline Terpstra (23) wordt secretaris en gaat zich inzetten voor digitalisering en studentenwelzijn. Sam Buisman (21) wordt penningmeester en gaat zich richten op huisvesting en internationalisering. Esma Kendir (22) wordt algemeen bestuurslid en zal gaan over toegankelijkheid van onderwijs en onderwijskwaliteit.