Landelijke Studentenvakbond

LSVb en FNV Young & United presenteren schuldenvrije basisbeurs

Persberichten - vrijdag 26 juni 2020

26 juni – Deze middag presenteren de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United de resultaten van de studentenraadpleging over het leenstelsel tijdens de Dag van het Alternatief. Meer dan 5000 studenten vulden de afgelopen twee weken de studentenraadpleging in. Een grote meerderheid van de studenten stemde voor de schuldenvrije basisbeurs als alternatief voor het huidige leenstelsel. LSVb-voorzitter Lyle Muns: “De studieschulden lopen sinds het wegvallen van de basisbeurs torenhoog op. Een studieschuld van €40.000 tot €50.000 is helaas geen uitzondering meer. Het is tijd voor een schuldenvrije basisbeurs”.

De schuldenvrije basisbeurs
Studenten hebben €1200 per maand nodig om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud en het betalen van collegegeld. In het voorstel dat beide organisaties vandaag naar buiten brachten komt er een schuldenvrije basisbeurs voor alle studenten van €800 per maand. De overige €400 zouden studenten dan kunnen opbrengen door middel van een bijbaan, ouderbijdrage of een lening. FNV Young & United voorzitter Bas van Weegberg: “Studenten zijn zeer bereid om eigen bijdrage te leveren aan de levens- en studiekosten tijdens het studeren, maar willen niet met schulden afstuderen. Met dit voorstel maken we een schuldenvrije generatie mogelijk.”

De studentenraadpleging is opgesteld in samenwerking met Kieskompas. Aan de hand van antwoorden op 21 verschillende vragen over hun studiefinanciering, kwamen studenten op een bepaald systeem voor studiefinanciering uit. Vervolgens konden studenten een stem uitbrengen op het model dat hun voorkeur had. De studentenraadpleging is gedeeld door meer dan 200 studentenorgansaties en werd door meer dan 5000 studenten ingevuld.