Landelijke Studentenvakbond

Onderzoek: studenten positief over inzet van docenten, maar maken zich zorgen over studievertraging

vrijdag 15 mei 2020

Vandaag publiceert de Landelijke Studentenvakbond haar rapport  over de bevindingen uit de enquête over afstandsonderwijs die de Landelijke Studentenvakbond de afgelopen weken onder studenten heeft uitgezet. De belangrijkste conclusies: studenten zijn positief over de toegankelijkheid van hun docenten en online onderwijsvormen en de mogelijkheden om hun tijd vrij in te delen. Daarentegen missen studenten het sociaal contact met medestudenten, worden ze gehinderd door technische moeilijkheden en is de onderwijskwaliteit niet altijd vergelijkbaar met fysiek onderwijs. Studenten zijn tot slot door het afstandsonderwijs minder zeker over hun studievoortgang en verwachten door de crisis studievertraging op te lopen.

Uit de resultaten komen drie belangrijke aanbevelingen naar voren: onderwijsinstellingen moeten duidelijk en tijdig communiceren over studievoortgang en alle daaraan gerelateerde zaken. Er moet meer maatwerk komen waarbij het welbevinden van de student en de vraag naar hoe de student effectief kan deelnemen aan het afstandsonderwijs centraal staat. Tot slot moeten instellingen ernaar streven om zo veel mogelijk één-op-één contact tussen studenten en hun begeleiders te realiseren. In het bijzonder studenten met een functiebeperking hebben op dit moment behoefte aan persoonlijk contact. De onderwijsinstelling moet meer aandacht geven aan het contact met deze studenten die een extra belemmering ondervinden.

LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “De resultaten laten duidelijk zien aan welke knoppen onderwijsinstellingen kunnen draaien om het afstandsonderwijs te verbeteren en om vertraging te voorkomen. We hopen dat instellingen deze aanbevelingen ter harte zullen nemen. Daarnaast leggen de resultaten ook een paradox van het afstandsonderwijs bloot: afstandsonderwijs geeft studenten de vrijheid om hun tijd in te delen en colleges terug te kijken, maar tegelijkertijd geven studenten aan het (sociaal) contact met hun medestudenten en docenten te missen, evenals de structuur die je er bij fysiek onderwijs min of meer bij krijgt.” 

In totaal hebben 427 studenten de enquête ingevuld, waarvan 53% aan de hogeschool en 47% aan een universiteit studeert. In totaal is 69% van de respondenten vrouw en bevindt 84% van de respondenten zich in de bachelorfase van de studie. Naast algemene vragen zijn er ook specifieke vragen opgenomen voor studenten met een functiebeperking, om uit te vragen in hoeverre deze specifieke groep zich in de huidige context belemmerd voelt. In totaal hebben 103 studenten deze vragen ingevuld. 

Tot slot roept de LSVb op om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk te monitoren en te evalueren, zodat er lessen voor de toekomst geleerd kunnen worden, zodat wanneer fysiek onderwijs weer mogelijk is, de positieve kanten van het afstandsonderwijs kunnen worden overgenomen om zo de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten.