Landelijke Studentenvakbond

Studenten willen niet weer buiten boot vallen en eisen snel financiële compensatie

Persberichten - woensdag 13 mei 2020

13 mei 2020 – Studenten luiden al bijna twee maanden de noodklok over het uitblijven van financiële steun voor hun inkomensverlies. Zij verloren sinds de Corona crisis gemiddeld zo’n 530 euro per maand aan inkomen: de helft van een gemiddeld studentenbudget. Na acties van LSVb en FNV Young & United sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich twee weken geleden uit over de noodzaak om snel met een oplossing voor studenten te komen. Maar Koolmees draalt.

Uit protest zullen studenten vandaag voor de tweede keer massaal politici aanspreken op Twitter onder de hashtags #nietmijnschuld en #duurtlang. Het water staat ze aan de lippen.
Intussen verschuilt het kabinet zich achter uitvoeringstechnische problemen. Meerdere voorstellen die rondgaan, dreigen studenten praktisch of formeel uit te sluiten. Bas van Weegberg van FNV Young & United: ‘Er wordt de komende dagen verder onderhandeld over een nieuwe NOW regeling. Laat één ding helder zijn: wij laten niet gebeuren dat studenten en flexwerkers minder gecompenseerd worden dan vaste medewerkers. Linksom of rechtsom, dit moet geregeld worden.’

Alex Tess Rutten, voorzitter Landelijke Studentenvakbond: ‘Het is helder dat de vorige regeling te vrijblijvend is gebleken. We wachten al weken op een extra noodoplossing voor studenten die tussen wal en schip vallen. Elke dag maken studenten de afweging: huur betalen, boodschappen doen of achterlopen op je zorgverzekering. Dat is onacceptabel.’

Gisteren bleek uit onderzoek van het CPB dat studenten veel meer geld bijlenen dan tot nu toe werd gedacht. ‘In plaats van nog meer lenen, moeten studenten die hun bijbaan kwijt zijn financieel gecompenseerd worden. Net als de rest van werkend Nederland’, zegt van Weegberg. ‘Studenten lopen nu een studieachterstand op, omdat ze geen stage kunnen lopen. Ook daarvoor moet een oplossing komen om te voorkomen dat studieschulden nog verder oplopen.’

Uitvoeringsproblemen
Veel werkgevers kiezen er niet voor om NOW aan te vragen voor oproepkrachten en/of uitzendkrachten en zetten studenten massaal aan de kant. Het kabinet heeft steeds duidelijk gemaakt dat het de intentie is om flexwerkers óók te compenseren, maar dat dit “vanwege complexiteit in de uitvoering” niet verplicht werd gesteld.

#NietMijnSchuld
Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn studenten in hoge mate financieel afhankelijk geworden van extra inkomsten uit (bij)banen. Om de structurele afhankelijkheid van de bijbaan te verminderen voeren de LSVB en FNV Young & United sinds het najaar 2019 gezamenlijk actie voor afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van een basisbeurs onder de noemer #NietMijnSchuld.