Landelijke Studentenvakbond

Brede politieke coalitie committeert zich aan compensatie inkomstenverlies studenten

Persberichten - woensdag 29 april 2020

FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) willen nu een oplossing voor studenten die door het wegvallen van inkomen, door de genomen maatregelen vanwege de coronacrisis, financieel in de knel komen. Deze oproep van de LSVb en FNV Young & United aan het kabinet kan rekenen op breed politiek draagvlak.

De Tweede Kamerfracties van D66, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK ondersteunen de oproep. Ook hun jongerenpartijen sluiten zich aan. Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de positie van studenten. ‘De tijd van praten is voorbij, het is tijd voor actie’, zegt Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb.

Nu oplossingen nodig

‘Veel studenten zijn flexwerker en zitten al twee maanden zonder inkomsten. Ze hebben een nul-urencontract, werken via uitzendbureaus of zijn schijnzelfstandige. Ze worden ontslagen of gewoon niet meer opgeroepen. Een vangnet ontbreekt. Daarom moet er nu een oplossing komen voor flexwerkers die buiten de boot vallen, waarbij studenten dezelfde financiële compensatie krijgen voor het inkomensverlies dat ontstaat als gevolg van het wegvallen van hun werk. De oplossing moet daarin voorzien’, zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United.

Uitvallen

FNV Young & United en de LSVb hebben 1600 meldingen van studenten binnen bij wie het water inmiddels aan de lippen staat. ‘Hoe langer dit duurt, hoe groter de schade. We hebben het hier over geld dat eerste levensbehoeften als huur en boodschappen dekt. Het gaat om gemiddeld 530 euro per maand. Binnenkort valt de incasso voor de huur weer op de mat, een oplossing is dringend nodig.’, zegt Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb.

#NietMijnSchuld

Het inkomensmeldpunt hebben de bonden opgezet vanuit hun gezamenlijke campagne NietMijnSchuld. De NietMijnSchuld-campagne begon in november en heeft als doel om een einde te maken aan het leenstelsel. Daardoor is de inkomenspositie van studenten verzwakt. De coronacrisis maakt deze kwetsbare positie pijnlijk duidelijk.