Landelijke Studentenvakbond

LSVb onderzoek wijst uit: studenten positief over afstandsonderwijs maar onzeker over studievertraging

Nieuwsbericht - dinsdag 28 april 2020

Afstandsonderwijs blijkt wel degelijk te werken, blijkt uit de resultaten van een enquêteonderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor 86% van de ondervraagden is het vanuit onderwijsinstellingen gelukt om afstandsonderwijs aan te kunnen bieden. Van de studenten die noodgedwongen thuis zitten, geeft 70% aan dat het onderwijs op afstand goed werkt. De studentenvakbond deelde de resultaten exclusief met Elsevier Weekblad.

De ondervraagde studenten ervaren afstandsonderwijs als positief door de rust, de betere ondersteuning en de toename van persoonlijk contact met hun docenten nu vaker in kleinere groepen onderwijs wordt gegeven. Dat laatste punt keert vaker terug binnen de onderzoeksresultaten. Zo wordt benoemd dat met name de communicatie, de bereikbaarheid en de inzet van hun docenten als zeer goed en positief wordt ervaren. Een mooie en terechte opsteker voor docenten waaraan eveneens een grote mate van aanpassingsvermogen gevraagd is. 

Uit de enquête blijkt daarentegen wel dat een groot deel van de studenten zich zorgen maakt om de effecten van het coronavirus op hun studievoortgang. Het overgrote deel (87%) laat zelfs weten misschien, of zelfs zeker studievertraging op te lopen. Met name studenten aan hogescholen zijn hierover het meest somber gestemd. Hetgeen volgens LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten vooral te wijten valt aan het feit dat studies aan de hogescholen meer op de praktijk georiënteerd zijn: “Dat maakt dat zij meer last hebben van onderwijsvormen die niet digitaal aangeboden kunnen worden.” Desondanks verwacht Rutten dat het percentage wel omlaag gaat naarmate maatregelen duidelijk worden: ‘’De universiteit heeft besloten om studenten wel door te laten stromen naar een volgend jaar of masteropleiding als zij door corona vertraging oplopen. Dit neemt een hoop onzekerheid weg.” 

Over de kwaliteit van afstandsonderwijs hebben studenten weinig te klagen. Het onderwijs vindt onder meer plaats via opgenomen hoorcolleges, werkgroepen via communicatieplatform Zoom en één-op-één begeleiding over de telefoon. Meer dan de helft van de ondervraagde studenten is daar positief over en zegt het digitale onderwijs als toegankelijk te ervaren. Toch zijn er ook wel degelijk struikelblokken en valkuilen. Met name de communicatie vanuit de onderwijsinstelling of tijdens online colleges kan verbeterd worden. Zo is het lastig aan te geven tijdens een online college wanneer iets onduidelijk is. Rutten ziet hier een tekortkoming van het digitaal onderwijs: “Je mist een stukje lichaamstaal. Het is lastig om zonder te storen de aandacht te trekken tijdens zo’n online college.”

Tot slot geeft een groot deel van de studenten aan dat hogescholen en universiteiten hen onvoldoende inlichten over wat de huidige situatie voor impact heeft op hun studieloopbaan en of ze vertraging op zullen lopen. Deze zorgen hebben vooral betrekking op onduidelijkheid over de toekomst. Rutten: “De instellingen weten zelf ook nog niet hoe het zal gaan. De hogescholen en universiteiten zijn druk bezig maatregelen door te voeren en vertraging tegen te gaan, maar ze kunnen de studenten nog geen volledige duidelijkheid geven over de gevolgen voor hun studieloopbaan omdat die er helaas nog niet is.”

De Landelijke Studentenvakbond wil benadrukken dat dit slechts de eerste resultaten zijn en geeft eveneens aan dat er op korte termijn een analyse zal volgen die zich ook zal richten op de antwoorden van studenten die afstandsonderwijs kunnen verbeteren.