Landelijke Studentenvakbond

Jongerenorganisaties sturen oproep aan onderwijsinstellingen om online proctoring te vermijden

Persberichten - dinsdag 28 april 2020

Politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties sturen vandaag eenĀ brief aan alle mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en het Ministerie van Onderwijs met de oproep om toetsen met online proctoring, digitale surveillance, te vermijden. Deze manier van afnemen van toetsen heeft grote impact op de privacy van studenten, en de jongerenorganisaties vinden dat hier met nog meer zorg mee omgegaan moet worden.

Door middel van online proctoring kunnen toetsen op afstand worden gesurveilleerd d.m.v. een webcam of het volgen van gedrag op de computer van een student. Zoals ook de Autoriteit Persoonsgegevens aangeeft, is online proctoring alleen gerechtvaardigd wanneer er echt geen alternatieve toetsingsmogelijkheden zijn*.

De organisaties geven in hun brief aan de inzet van onderwijsinstellingen om studievertraging te voorkomen en onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan ontzettend te waarderen. Desondanks hebben zij zorgen over hun privacy en wat er met hun data gebeurt. Daarom vragen zij onderwijsinstellingen eerst alternatieven te zoeken en zoveel mogelijk online proctoring te vermijden. Wanneer er geen alternatief is moet er in ieder geval ruimte zijn voor uitzonderingen, en moet de communicatie hierover duidelijk en transparant zijn, om de zorgen van studenten weg te nemen.

De brief is ondertekend door politieke jongerenorganisaties DWARS, Jonge Democraten, JOVD, Jonge Socialisten, Oppositie, PerspectieF, P!NK en ROOD en studentenorganisaties JOB, ISO en LSVb.

*Het persbericht verwijst naar informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze informatie is te vinden op onderstaande site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_tips_beeldbellen_en_proctoring_onderwijs.pdf