Landelijke Studentenvakbond

Handhaving noodverordening Covid-19 en studentenhuizen

Nieuwsbericht - woensdag 15 april 2020

De afgelopen week is er onder studenten veel onduidelijkheid ontstaan over de manier waarop de noodverordening (die van kracht is sinds het begin van de coronacrisis) gehandhaafd wordt, specifiek in relatie tot studentenhuizen. Meerdere studenten zijn voor honderden euro’s beboet, en gezien het feit dat studenten niet als huishouden worden aangemerkt, bestaat de kans dat studenten ook¬†binnenshuis¬†beboet zouden kunnen worden voor het niet houden van 1,5 meter afstand van elkaar. De onduidelijkheid wordt vergroot doordat de verschillende veiligheidsregio’s – ons land telt er 23 van – elk op hun eigen manier hieraan invulling geven.

Studenten zijn – net als de rest van Nederland – heel erg hard bezig om de spreiding van het Covid-19 virus af te remmen. De regels moeten echter wel duidelijk zijn. Om er voor te zorgen dat deze duidelijkheid er komt, heeft de Landelijke Studentenvakbond, samen met 8 lokale lidbonden, een brief gestuurd naar Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overkoepelend orgaan van alle veiligheidsregio’s. Lees de brief hier: 200415 – Handhaving maatregelen Covid

Update 16-3

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft gereageerd op onze brief. In zijn reactie schrijft hij onder andere: ‘Ik begrijp dat studenten zich zorgen maken over mogelijke boetes omdat ze in huis onvoldoende afstand houden in relatie tot het verbod op groepsvorming dat is opgenomen in de noodverordeningen (artikel 2.2). Daar is het verbod op groepsvorming echter niet voor bedoeld. Dit verbod is bedoeld voor de publieke ruimte.’

Krijg je bijvoorbeeld vanuit je verhuurder verkeerde informatie hierover? Of merk je dat de politie/handhaving in je omgeving alsnog studenten binnenshuis aan het controleren en beboeten is? Laat hen dan de brief van het Veiligheidsberaad zien, die kan je hier downloaden: Reactie Veiligheidsberaad Covid-19 en studentenhuizen.