Landelijke Studentenvakbond

Honderden studenten in de knel melden zich bij vakbonden

Persberichten - donderdag 26 maart 2020

Niemand zou de rekening van de coronacrisis zelf gaan betalen. Maar voor studenten dreigt dat wel te gebeuren.  Minister van Engelshoven komt nog voordat de compensatieregelingen vanuit het kabinet duidelijk zijn intussen met een andere oplossing: studenten moeten maar bijlenen om het gat in hun inkomsten op te vangen. Zo moeten studenten alsnog de rekening van de crisis zelf betalen.

Sinds de opening van het meldpunt op nietmijnschuld.nl/corona hebben zich afgelopen week al meer dan 500 studenten gemeld voor hulp. Uit de meldingen blijkt dat werkgevers weinig genegen zijn om studenten en andere flexkrachten nu aan het werk te houden of hun inkomen te garanderen. Uitzendkrachten worden over het algemeen per direct ontslagen. Mensen met een nulurencontract worden verwijderd van het rooster en krijgen te horen dat ze geen recht hebben op doorbetaling. Sommige studenten worden botweg gewezen op de mogelijkheid om meer te gaan lenen. 

Alex Tess Rutten, voorzitter LSVb: “Voor de meeste studenten betekent dit een inkomensval van honderden euro’s per maand. De zorgen over het niet kunnen betalen van de maandelijkse rekeningen zijn dan ook groot en er circuleren al meerdere petities voor het uitstellen van betaling van kamerhuur.”

Bas van Weegberg, voorzitter Young & United: “Veelal wordt studenten onterecht voorgehouden dat ze nergens aanspraak op kunnen maken. FNV Young & United en LSVb roepen studenten op zich bij hen aan te sluiten zodat ook de belangen van jongeren in de coronacrisis behartigd kunnen worden. Werkgevers moeten ook studenten en hun inkomen serieus nemen.”

Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in hoge mate financieel afhankelijk geworden van extra inkomsten uit (bij)banen. Naar schatting werken studenten gemiddeld 17 uur per week, maar ook uitschieters van 24 of zelfs 32 uur naast de studie komen veel voor. Om de structurele afhankelijkheid van de bijbaan te verminderen voeren de bonden sinds afgelopen najaar gezamenlijk actie voor afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van een basisbeurs onder de noemer NietMijnSchuld.