Landelijke Studentenvakbond

LSVb Jaarverslag 2019

Nieuwsbericht - woensdag 25 maart 2020

Het jaar 2019 is een belangrijk jaar geweest voor de LSVb. Er is winst behaald als het gaat om studenten welzijn en het tegengaan van renteverhoging op de studielening maar daarnaast zijn eveneens mooie doelen gesteld waarmee het bestuur 2019-2020 verder mee aan de slag is gegaan. In dit verslag een overzicht van het jaar 2019 met daarin activiteiten en thema’s waarmee de LSVb zich bezig heeft gehouden volgens de opzet van het beleidsplan. 

Begin 2019 werd afgetrapt met een nieuwjaarsbrunch om zo inclusiviteit te bevorderen. Daarnaast bleek al vrij snel in het jaar dat op verschillende plekken het harde werken haar vruchten begon af te werpen: Het verschil in vergoeding dat mensen met een functiebeperking per gemeente kregen kon soms oplopen tot 300 euro, hetgeen in deze maand gelijk getrokken werd. Naarmate het voorjaar naderde liet de LSVb zich steeds vaker zien: zo werd er deelgenomen aan de grote onderwijsstaking op het Malieveld op 15 maart en namen verschillende LSVb medewerkers deel aan de legendarische HO-Pubquiz. 

Mei betekende een omslag: De commissie Van Rijn kwam met aanbevelingen voor de bekostiging van het hoger onderwijs. Deze zouden direct leiden tot bezuinigingen in het nadeel van studenten en docenten waar wij ons als vakbond niet bij neer wilden leggen. Daarop volgde niet veel later toch een kleine overwinning: het tegenhouden van de renteverhoging op de studielening. Veel overleggen later was het de Eerste Kamer die het voorstel uiteindelijk richting de prullenbak stuurde. Tegelijkertijd begon het speciale fonds voor studentenwelzijn op gang te komen waarmee projecten opgezet en gefinancierd worden ten behoeve van studentenwelzijn. 

Na een wissel van bestuur, werd het nieuwe, academische jaar in september ingeluid door de minister. Het nieuwe LSVb bestuur luidde bij deze opening ook de noodklok en maakte kenbaar dat het kabinet niet langer door kon gaan met de bezuinigingen in het hoger onderwijs. In het verlengde van deze bezuinigingen werd in september ook de campagne tegen het leenstelsel in het leven geroepen waar meerdere generaties LSVb’ers aan meegedacht hebben. 

Ook de daaropvolgende maanden heeft het bestuur niet sitl gezeten. Zo werd er volop ingezet op voorlichting en heeft de LSVb maar liefst vier keer op onderwijsbeurzen gestaan om aankomende studenten te informeren over hoger onderwijs. Er werd met de Tweede Kamer gesproken over digitalisering en tot slot werd de eerder genoemde #Nietmijnschuld campagne gelanceerd in samenwerking met FNV. In aanloop naar de verkiezingen zal deze campagne als pressiemiddel gebruikt worden zodat niemand meer om de problemen die het leenstelsel creëert heen kan.