Landelijke Studentenvakbond

Corona en het hoger onderwijs: waar kan ik terecht met mijn vragen?

Nieuwsbericht - maandag 16 maart 2020

In Nederland zijn inmiddels grote aantallen patiënten vastgesteld met het coronavirus. De Nederlandse overheid heeft als reactie hierop verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Eén van deze maatregelen is thuisonderwijs en sluiting van onderwijsinstellingen. 

Logischerwijs hebben studenten veel vragen over deze maatregelen. Helaas gaan de ontwikkelingen heel snel en zijn er nog altijd veel vragen en onduidelijkheden. Wij raden aan de website van je instelling te raadplegen voor de meest actuele informatie over je onderwijs en wat dit voor effect heeft op jouw persoonlijke situatie. 

Verder verzamelt het Ministerie van Onderwijs veelgestelde vragen die zoveel mogelijk beantwoord worden op deze websitepagina. We raden je aan ook deze website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie en antwoorden. Er wordt hard aan gewerkt om deze eveneens actueel te houden en zoveel mogelijk mensen te voorzien van antwoorden. Daarnaast heeft het Ministerie van Onderwijs nu ook een document online geplaatst waarin alles over huidige aanpak en maatregelen te vinden valt. 

Gezien de snel veranderende situatie en het groot aantal mailtjes dat we krijgen kan het zijn dat dit niet binnen een werkdag lukt. In de tussentijd wijzen we je graag op een paar handige bronnen waar het antwoord op je vraag misschien al tussen staat. 

Vragen over opleiding, tentamens, vakken

Voor alle vragen die specifiek over je eigen opleiding gaan, raden we je aan contact op te nemen met je instelling. 

Vragen over landelijke regelingen en afspraken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een FAQ op gesteld met daarin antwoorden op veelvoorkomende vragen. Ook is er op 19 maart een brief uitgekomen waarin het ministerie de Tweede Kamer en instellingen informeert over de afspraken. 

Vragen over je financiële situatie: 

Heb je een nulurencontract en heb je vragen over je inkomen, kijk dan op de website van Nietmijnschuld. Hier vind je informatie over je rechten en een formulier waardoor we je kunnen helpen om bij je werkgever te kijken of je je loon de komende tijd toch uitbetaald kan krijgen.

Ook heeft de minister aangegeven dat DUO de komende tijd coulant zal zijn naar (oud-)studenten die niet rondkomen of niet aan hun afbetalingsverplichting kunnen voldoen. Neem bij twijfel altijd contact op met DUO om te overleggen over de mogelijkheden. 

Het kabinet heeft onlangs een breed steunpakket aangekondigd met allerlei maatregelen voor werknemers en werkgevers. Wij zijn op dit moment hard bezig om uit te zeiken welke maatregelen op studenten van toepassing zijn. Zodra we meer weten zullen we hierover communiceren op onze website en social media kanalen.

Ben je hier niet tegen gekomen wat je zocht? Heb je nog andere zorgen? Wij zijn in doorlopend overleg met het ministerie en onderwijsinstellingen en gebruiken jullie input graag voor deze overleggen. Leg je vragen of opmerkingen bij ons neer en mail naar corona@lsvb.nl