Landelijke Studentenvakbond

Wat je moet weten over Corona-maatregelen in het hoger onderwijs

Nieuwsbericht - dinsdag 03 maart 2020

In Nederland zijn inmiddels tientallen patiënten vastgesteld met het coronavirus. De Nederlandse overheid heeft als reactie hierop verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo adviseert het RIVM om bij vermoedelijke symptomen thuis te blijven en een huisarts te raadplegen. Een advies dat voor studenten met verplichte colleges of tentamens extra vragen oproept. 

Het is de rol van onderwijsinstellingen om studenten te informeren over genomen maatregelen, het verloop van de ziekte binnen de instelling en de kennis die zij hebben over mogelijke besmettingen. De LSVb krijgt signalen dat sommige instellingen een andere boodschap uitdragen dan het door het RIVM opgestelde advies. Hierdoor voelen sommige studenten zich verplicht om ook bij vermoeden van besmetting alsnog naar colleges of tentamens te komen omdat zij anders in problemen komen en de mogelijkheid tot herkansen kwijtraken.

De LSVb volgt de lijn van het RIVM en roept instellingen op om in deze tijd flexibel om te gaan met aanwezigheidsplicht en herkansingsmogelijkheden. Studenten mogen niet de dupe worden van Corona-maatregelen. Waar dit wel het geval is, adviseert de LSVb voor vragen en advies contact op te nemen via  www.lsvb.nl/studentenlijn.

Heb je algemene vragen over het virus? Dan verwijzen we je door naar het RIVM. Via: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  Of je kunt telefonisch contact opnemen door te bellen naar: 0800-1351