Landelijke Studentenvakbond

LSVb sluit zich aan bij plan Woonbond: betaalbare woningen cruciaal voor studenten

Nieuwsbericht - vrijdag 31 januari 2020

De Woonbond presenteert vandaag haar plan voor volkshuisvesting. Het plan bevat verschillende aanbevelingen en speerpunten die de LSVb onderschrijft. Zo toont het de noodzaak en het belang van woongelegenheid voor iedereen, ook voor studenten. Hetgeen niet voor niets is vastgelegd in de grondwet. 

Hierbij pleit de bond voor toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord ‘betaalbare’. Het recht op wonen moet niet afhankelijk zijn van de markt. Verhuurders die onrealistisch hoge huren vragen moeten hiervoor een berisping krijgen in de vorm van een boete. Ook op het vragen van servicekosten, sleutelgeld en bemiddelingskosten moet strenger worden gecontroleerd. De LSVb ziet dat studenten regelmatig slachtoffer worden van dergelijk misbruik van verhuurders. In grote studentensteden is het woningtekort zo nijpend dat verhuurders soms de meest opmerkelijke eisen stellen aan huurders.

In het plan staat toegankelijkheid en betaalbaarheid centraal. Als gevolg van tijdelijke contracten, stijgende huurprijzen en onrealistische kosten die door verhuurders geëist worden, wordt wonen voor steeds meer mensen een hoofdpijndossier. Voor studenten met een studieschuld is een woning daarmee nog verder buiten bereik, dat is schrijnend benadrukt de LSVb. 

De LSVb herkent zich in de standpunten en bevindingen van de Woonbond en sluit zich aan bij de voorgestelde oplossingen. Wonen is een recht dat geldt voor iedereen en niet moet worden overgelaten aan de vrije markt. 

Het rapport van de woonbond is te vinden op: https://www.woonbond.nl/nieuws/goed-wonen-mensenrecht\