Landelijke Studentenvakbond

Internationaliseringswet Taal en Toegankelijkheid vormt risico voor kwaliteit onderwijs

Persberichten - donderdag 19 december 2019

19 december 2019 – Vandaag heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die de internationalisering van het hoger onderwijs in goede banen zou moeten gaan leiden. De voorstellen in deze wet zijn daartoe echter niet in staat en door het gebrek aan een eenduidige achterliggende visie is het niet te voorspellen wat de effecten zijn van dit ratjetoe aan maatregelen. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Alex Tess Rutten: “Als internationalisering van het onderwijs niet goed geregeld is, leidt dat tot vermindering van onderwijskwaliteit en komen internationale studenten in een hele kwetsbare positie op de woningmarkt. Deze wet vergroot onze zorgen hierover.”

De Landelijke Studentenvakbond pleit voor een inhoudelijk gesprek over het nut en de noodzaak van internationalisering. In een brief uit juni 2018 en haar reactie op het beleidsonderzoek internationalisering stelt ook de minister van Onderwijs zelf dat het oorspronkelijke doel, het opdoen van internationale en interculturele competenties, naar de achtergrond verdwijnt door de vele discussies over de Engelse taal en de grote instroom van internationale studenten en dat we daar weer op moeten focussen. Rutten: “In deze wet ontbreekt alweer een inhoudelijke visie op internationalisering, terwijl juist dat is waar we zoveel behoefte aan hebben. Het is bizar dat de minister zelf ook zegt dat dit nodig is, maar daar vervolgens, als ze haar wet voorbereid, niet naar handelt.”

Visieloos internationaliseren leidt tot internationalisering om de euro’s. Opleidingen en instellingen hebben een financiële prikkel om studentenaantallen te verhogen. Wil je deze perverse prikkel tegengaan, dan moet je inhoud- en visierijk beleid voeren. Deze wet is een gedrocht geworden: door alle aangenomen moties en amendementen is het voor iedereen onduidelijk wat voor invloed deze willekeurige verzameling gaat hebben op internationalisering. De Landelijke Studentenvakbond maakt zich hier dan ook ernstige zorgen om. Wanneer er voor het aannemen van de wet een discussie gevoerd was over de visie achter deze wet, was het mogelijk geweest samenhangend beleid te maken, en dit ook in combinatie met internationalisering in het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs te plaatsen.