Landelijke Studentenvakbond

Mooie plannen minister niks waard zonder extra geld voor onderwijs

maandag 02 december 2019

Maandag 2 december – De Landelijke Studentenvakbond is positief over de richting maar kritisch op de uitvoerbaarheid van de door de minster vandaag gepresenteerde Strategische Agenda ‘Houdbaar voor de toekomst’. De LSVb vindt het goed dat de minister nadruk legt op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, maar benadrukt dat de huidige financiering van het onderwijs niet toekomstbestendig is. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “We plegen roofbouw op het hoger onderwijs, met nieuwe plannen maar zonder extra financiering zijn we nog verder van huis.”

In de Strategische Agenda krijgt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs veel aandacht, dit is terecht want die staat ernstig onder druk. De Strategische Agenda koppelt echter geen financiële consequenties aan deze signalering. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “Dat ons onderwijs niet toegankelijk is komt voor een groot deel doordat het met de invoering van het leenstelsel onbetaalbaar is geworden. Deze Strategische Agenda negeert de financiële drempel die veel studenten ervaren.”

Vandaag werd de strategische agenda in Utrecht feestelijke gepresenteerd. De LSVb heeft geweigerd die agenda op het podium in ontvangst te nemen omdat zij het niet vindt passen dat er feest wordt gevierd terwijl docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs het water aan de lippen staat. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “Terwijl de minister feest viert, werken ook vandaag duizenden docenten en wetenschappers over omdat ze studenten niet in de kou willen laten staan.”