Landelijke Studentenvakbond

Stuur je onderwijsscriptie in voor de LSVb-scriptieprijs!

Nieuwsbericht - maandag 14 oktober 2019

Maandag 14 oktober - Voor het derde jaar op een rij organiseert de Landelijke Studentenvakbond in samenwerking met ScienceGuide de hoger onderwijs scriptieprijs. Een prijs die speciale aandacht vestigt op studenten (hbo/wo) die dit jaar een opmerkelijke en relevante scriptie hebben geschreven over het hoger onderwijs. 

Elk jaar doen er talloze studenten onderzoek naar het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld naar de effecten van digitalisering, naar hoe het lerarenvak weer populair gemaakt kan worden of naar de vraag waarom studenten kampen met psychische klachten. Helaas verdwijnt veel uitstekend onderzoek na beoordeling door de scriptiebegeleider in de la. Dat vindt de LSVb doodzonde en daarom bieden we ook dit jaar weer een podium aan de beste scripties over het hoger onderwijs en de wetenschap.

Eerdere winnaars van de scriptieprijs zijn Toske Andreoli en Yvonne Rouwhorst. Toske schreef haar scriptie over psychische klachten onder studenten en de vraag wat instellingen en de overheid hier aan kunnen doen. Yvonne deed onderzoek naar de criteria die opleidingen gebruiken voor decentrale selectie, en kwam erachter dat veel opleidingen eigenlijk niet weten wie ze willen selecteren. Beiden kregen een uitnodiging van de minister om hierover door te praten en hun onderzoek was veelbesproken.

Doe jij mee? 

Stuur voor 20 december 2019, 12:00 uur jouw inzending naar scriptieprijs@lsvb.nl.

Criteria waar je aan moet voldoen als je mee wil doen in de wedstrijd: 

  • Over het hoger onderwijs gaat, in binnen- of buitenland. Dit mag vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.
  • Afgerond is in het kalenderjaar 2019
  • Je een bachelor- of masteropleiding volgt (of hebt gevolgd) op een hogeschool of universiteit.
  • De scriptie mag zowel in het Nederlands als in het Engels zijn geschreven.
  • Beoordeeld is met (minimaal) een voldoende.

Stuur de scriptie naar scriptieprijs@lsvb.nl. Hierbij moet een versie van de scriptie gevoegd zijn, een samenvatting van maximaal 500 woorden en een ondertekende brief van je scriptiebegeleider waarin het eindcijfer en jouw universiteit of hogeschool vermeld staan.

Incomplete aanmeldingen moeten we helaas uitsluiten van deelname. Check voor meer informatie www.lsvb.nl/scriptieprijs

De scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens het Onderwijscafé, een evenement georganiseerd door de LSVb met de VVD, dat plaatsvindt in de Eerste Kamer. Hier gaan verschillende politieke partijen, studentenorganisaties en professionals uit het vakgebied in debat over verschillende stellingen over ons hoger onderwijs en wetenschap. 

Wie is de jury?

De jury bestaat uit vier experts uit het hoger onderwijs:

Sicco de Knecht (jury-voorzitter) is sinds 2016 hoofdredacteur bij ScienceGuide. Sicco’s kritische schrijversblik zorgt ervoor dat jouw scriptie niet alleen maar goede ideeën moet bevatten, maar ook lekker weg moet lezen.

Monty Aal is vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Eerder werkte hij bij het studententankstation Kriterion, de jongerenorganisatie CHOICE for Youth and Sexuality en de NGO Young Urban Achievers. Monty zal als jurylid letten op het belang van de student in de scriptie. 

Aminata Cairo is lector Inclusive Education aan de Haagse Hogeschool. Aminata promoveerde binnen de medische antropologie en werd zij in 2019 genomineerd voor de felbegeerde titel lector van het jaar. Zowel binnen als buiten haar lectoraat spant zij zich in voor divers en inclusief onderwijs.  

Cisca Wijmenga is rector van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar humane genetica. Ze ontving in 2015 de Spinozapremie voor haar onderzoek naar coeliakie en is ze een groot voorvechter van team science.

De jury nomineert drie inzendingen op basis van de samenvatting van je scriptie. De genomineerden worden in januari bekend gemaakt. Uit deze drie scripties kiest de jury de uiteindelijke winnaar.