Landelijke Studentenvakbond

Jongeren gedwongen om zich steeds dieper in de schulden te steken

Nieuwsbericht - maandag 07 oktober 2019

7 oktober 2019 – Jongeren die onder het leenstelsel vallen lenen vaker en meer, zo blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag publiceerde. Waar jongeren van 21 die in 1994 geboren zijn nog gemiddeld 5,5 duizend euro schuld hadden, is dat onder jongeren in 1997 geboren al bijna verdubbeld tot 10,5 duizend euro. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Alex Tess Rutten: “Een hoge studieschuld zorgt voor stress en heeft ernstige gevolgen voor de rest van je leven. Het is onverantwoord dat we jonge mensen met zo’n schuld opzadelen.”

De totale studieschuld in Nederland is met 1,9 miljard euro opgelopen tot 19,3 miljard en ook het aantal mensen met een studieschuld is met bijna 400 duizend toegenomen tot nu 1,4 miljoen mensen. Rutten: “Deze cijfers laten zien hoe groot het studieschuld-probleem is en dat het bovendien hard aan het groeien is. Het is tijd dat de regering het leenstelsel afschaft en deze pechgeneratie compenseert, voordat de schade zo groot is dat we het niet meer kunnen herstellen.”

Ook worden jonge mensen gedwongen om op steeds jongere leeftijd te beginnen met lenen. Studenten die in 2000 geboren zijn hadden al op hun achttiende levensjaar drie keer zo vaak een studieschuld dan de jongeren van dezelfde leeftijd die in 1994 geboren waren. Rutten: “Het is niet normaal dat jongeren van 18 al duizenden euro’s schuld hebben, terwijl er nu een generatie ontstaat voor wie dat wel de realiteit is. Het kabinet wil dat Nederland met een internationaal competitieve kenniseconomie tot de top van de wereld hoort, maar weigert te investeren in de mensen die dat mogelijk moeten maken.”