Landelijke Studentenvakbond

Gevolgen leenstelsel drukken zwaar op jongeren

Persberichten - donderdag 12 september 2019
12 september 2019 – De helft van de studenten moet werken om in hun levensonderhoud te voorzien en een kwart van de studenten zelfs om hun studiekosten te kunnen betalen, dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsmonitor van het ministerie van Onderwijs die vandaag uitkwam. Studenten zijn vaker genoodzaakt om meer en meer te werken. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “De monitor bevestigd dat het leenstelsel kwetsbare groepen studenten onevenredig hard raakt. Als je ouders niet je volledige studie kunnen betalen is het moeilijker om te studeren.”

In haar beleidsreactie bagatelliseert de minister de gevolgen van het leenstelsel. Hoewel in de monitor ook wordt gesteld dat in ieder geval meer dan 16 uur werken naast je studie schadelijk is, geeft de minister aan dat ‘slechts’ 12% WO-studenten en een kwart van de hbo-studenten meer dan 16 per week werkt. De LSVb vindt dit schokkende cijfers. Een studie kost 40 uur per week. Als je daar 16 uur naast moet werken betekent dit voor studenten een werklast van minstens 56 uur per week. Uit diverse onderzoeken komen percentages dat rond de zeventig tot tachtig procent van de studenten die lijden onder prestatiedruk en studiestress, dat is ook niet gek met deze werklast.

De LSVb vindt het schokkend dat de minister op basis van een beleidsanalyse die focust op enkele aspecten in het hoger onderwijs positief oordeelt over de gevolgen van het leenstelsel. Zo blijkt uit bijvoorbeeld de verkenning ‘Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal Economische Raad, dat vrijdag 30 augustus uitkwam, dat het leenstelsel vergaande consequenties heeft voor het leven van jongeren, ook nog na hun studie. De stapel schuld waarmee ze nu aan de rest van hun leven moeten beginnen zorgt voor grote onzekerheid en toegenomen psychische druk. Studenten gaan later en minder op kamers maar ook nog na hun studie hebben studenten moeite met wonen, de berg studieschuld zorgt er onder andere voor voor dat ze moeilijker een huis vinden. Het maakt deze generatie ontzettend kwetsbaar.

De LSVb roept de minister op om bij haar beoordeling van het leenstelsel ook te kijken naar de bredere negatieve effecten op het leven van jongeren en de maatschappij. Zij zal dan maar tot één conclusie kunnen komen: het afschaffen van het leenstelsel.