Landelijke Studentenvakbond

Studentenorganisaties: internationalisering moet over de inhoud gaan

Persberichten - vrijdag 06 september 2019

Utrecht, 6 september 2019 – Vandaag is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Internationalisering toegezonden aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek laat zien dat de motieven om internationale studenten aan te trekken momenteel niet voldoende gebaseerd zijn op inhoudelijke argumenten. De minister geeft hierbij aan wettelijk vast te willen leggen dat instellingen dit wel moeten gaan doen. Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond zijn blij met deze conclusie.

Onderwijsminister Van Engelshoven stelt voor om strenger te handhaven op de voertaal van opleidingen. In de toekomst mag een studie alleen in het Engels gegeven worden als het bijdraagt aan en past bij de identiteit van een studie. Momenteel worden veel opleidingen zonder motivatie in het Engels gegeven. Het ISO en de LSVb zien de maatregelen als een belangrijke manier om overhaaste internationalisering in te perken. “Internationalisering is meer dan het veranderen van de voertaal van een opleiding. Echt internationaliseren betekent gebruik maken van de verschillende perspectieven in de collegebanken en een goede uitwisseling van verschillende opvattingen. Dat moet goed doordacht worden en passen bij het karakter van een opleiding.” aldus ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Uit de Annual International Student Survey 2019 blijkt dat internationale studenten veel behoefte hebben aan meer integratie in de Nederlandse samenleving. Het ISO en de LSVb vinden het een taak van de instellingen om ervoor te zorgen dat het optioneel volgen van cursussen Nederlands mogelijk is voor internationale studenten. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor Nederlandse studenten met een internationale opleiding om zich te richten op de Nederlandse taal en arbeidsmarkt.  Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Alex Tess Rutten: “Als je internationale studenten naar Nederland haalt moet je daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ook internationale studenten verdienen een dak boven hun hoofd en psychisch welzijn.”

De minister wil een hoger minimumtarief invoeren voor het collegegeld van niet-EER-studenten. Hiermee beoogt ze de instroom van die studenten te beperken. De studentenorganisaties vrezen dat dit te kort door te bocht is en twijfelen of dit het beoogde resultaat zal opleveren. Het ISO en de LSVb wijzen erop dat dit geld niet zomaar in de budgetten van de instellingen terecht mag komen. Extra middelen die de hogescholen en universiteiten hiermee binnenkrijgen zouden volgens hen alleen uitgegeven moeten worden aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de verbetering van de positie van de internationale studenten in Nederland.