Landelijke Studentenvakbond

Brede politieke coalitie committeert zich aan afschaffen leenstelsel

Persberichten - dinsdag 03 september 2019

03 september 2019 - Het leenstelsel werkt niet. De LSVb wist het altijd al en nu komt ook de politiek tot dezelfde conclusie. Vandaag werd het nieuws onthuld dat ChristenUnie, PvdA en GroenLinks zich committeren aan het afschaffen van het leenstelsel en het herinvoeren van een basisbeurs.  LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “De steun voor dit systeem brokkelde al jaren af - het is een verademing dat we eindelijk langzaam wegnavigeren van het waanbeeld dat studeren een investering is waar mensen zelf voor moeten opdraaien, alsof de hele maatschappij daar niet bij gebaat is.” 

Het is een belangrijke stap voor de samenleving dat we weer gaan investeren in het onderwijs en in studenten. Neem bijvoorbeeld het SER rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ dat vorige week uitkwam, dit stelt wederom dat jongeren in Nederland onder grote druk staan. Het leenstelsel zet een hele generatie op een grote achterstand. Het vergroot niet alleen de kloof tussen verschillende groepen in de maatschappij, maar beïnvloedt het dagelijks leven van alle jongeren. Alex Tess Rutten: “Alle jongeren in Nederland moeten met een basisbeurs de kans krijgen om zonder bergen schuld hun studie af te ronden, ongeacht de opleiding of financiële positie van hun ouders.”

Coalitie-Y is de eerste hoopvolle stap naar een Nederland waarin er wordt geluisterd naar de zorgen van jonge mensen en waar er serieus rekening wordt gehouden met hun belangen. De punten waar de partijen zich aan committeren moeten echter wel nog worden waargemaakt. Als de ChristenUnie, GroenLinks en de Partij van Arbeid echt serieus werk willen maken van Coalitie-Y dan geven ze de punten uit het manifest een waardige plek in hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en blijven ze voor deze punten knokken tijdens de formatie. Alex Tess Rutten: “Totdat de eerste studenten weer een basisbeurs gestort krijgen blijven wij waakzaam en schuwen wij actie niet als er meer druk nodig is op de politiek.”