Landelijke Studentenvakbond

Commissie Van Rijn stelt: rijksbijdrage per student gedaald

Persberichten - woensdag 15 mei 2019

15 maart 2019- De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tevreden dat de Commissie Van Rijn in het rapport ‘Wissels om’ nu eindelijk zwart op wit heeft gezet dat de rijksbijdrage per student is gedaald. Tot nu toe was er constant discussie tussen de politiek, de minister en de verschillende belangenverenigingen over of deze bijdrage nu was toegenomen of was afgenomen. LSVb-voorzitter Carline van Breugel: ”Het is erg gevaarlijk dat ons stelsel zo ondoorzichtig is dat zelfs de minister niet weet hoe het er nu daadwerkelijk voor staat. Het stelsel is oncontroleerbaar en destructief geworden, zowel de studenten als de kwaliteit gaan hier aan onderdoor”.

De commissie stelt dat het huidige financieringsstelsel onwenselijke en onbedoelde effecten heeft die het onderwijs onder druk zetten. Zo worden instellingen gedwongen om zoveel mogelijk studenten aan te nemen om hun inkomsten stabiel te houden wat er onder andere voor zorgt dat er meer studenten per docent worden ingeroosterd. Hierdoor krijgen studenten te maken met volle collegezalen en gebrek aan persoonlijke aandacht. Van Breugel: ”Dit betekend dat de kwaliteit van het onderwijs daalt en dat terwijl studenten zich sinds de invoering van het leenstelsel diep in de schulden moeten steken om te kunnen studeren”.

Uit het rapport blijkt daarnaast dat zelfs de commissie amper inzicht wist te krijgen in de manier waarop hogescholen en universiteiten worden gefinancierd. Zo constateert de commissie dat het ontbreekt aan transparantie in de kosten van onderwijs en onderzoek en de verwevenheid daartussen. Daarbij bestaat er geen formule voor welke kosten welke mate van kwaliteit zouden moeten opleveren. Van Breugel: “Onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging van ons hoger onderwijs is nodig om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Daarom vragen we het kabinet om dit onderzoek nog in 2019 te laten starten.”