Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond kiest nieuw bestuur 2019-2020

Persberichten - zaterdag 06 april 2019

6 april 2019 – Vandaag heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Alex Tess Rutten (voorzitter), Monty Aal (vicevoorzitter), Oumaima El Ghoulbzouri (secretaris), Ruben Kleijn (penningmeester) en Roos van Leeuwen (algemeen bestuurslid). Op 29 juni nemen zij het stokje over. LSVb-voorzitter Carline van Breugel: "We hebben heel veel zin om de aankomende maanden met ze aan de slag te gaan en ze onder te dompelen in onze organisatie. Samen gaan we ervoor zorgen dat ze op 29 juni voorbereid en vol energie kunnen beginnen aan hun bestuursjaar."

Alex Tess Rutten (25) wordt de voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Ze heeft een bachelor in Literatuurwetenschap en volgt momenteel de research master Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Als bestuurslid bij de Amsterdamse studentenvakbond ASVA en voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van de UvA stond zij regelmatig op de barricade om te pleiten voor investeringen in het onderwijs.

Monty Aal (22) wordt de vicevoorzitter van de LSVb. Eerder dit jaar behaalde hij zijn bachelor Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het bespreekbaar maken van onderwerpen rondom seksualiteit om zo taboes te doorbreken. Dit heeft hij onder andere gedaan door te lobbyen in Brussel.

Oumaima El Ghoulbzouri (21) wordt de secretaris van de LSVb. Ze studeert momenteel Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden en zet zich als beleidsmedewerker bij de LSVb in voor onderwijs toegankelijkheid. Daarnaast heeft ze projecten georganiseerd om jongeren te begeleiden en coachen bij het realiseren van hun potentie en heeft ze in verschillende denktanks meegedacht over diversiteit.

Ruben Kleijn (24) wordt de penningmeester van de LSVb. Hij studeert Rechtsgeleerdheid en European Law School aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast zijn studie is hij bestuurslid bij Studentenvakbond AKKU geweest, waar hij zich heeft ingezet voor de rechten van de Nijmeegse en Arnhemse student. Eerder controleerde hij al de boekhouding voor de LSVb, vanaf nu zal hij zelf onderhevig zijn aan controles.

Roos van Leeuwen (23) wordt algemeen bestuurslid van de LSVb. Ze volgt de master Applied Ethics aan de Universiteit Utrecht. Roos loopt vandaag precies twee jaar als secretariaatsmedewerker bij de LSVb rond. Deze enthousiaste duizendpoot nam plaats in de medewerkersvertegenwoordiging en is een ster in het verbinden van mensen. Ze heeft daarnaast een kritische blik op de interne organisatie.

Het kandidaat-bestuur zal de komende maanden worden ingewerkt, op 29 juni vindt de officiële wisseling van bestuur plaats. Kandidaat-voorzitter Alex Tess Rutten: "We zijn een hele gevarieerde groep mensen die elkaar mooi aanvullen in ervaringen en achtergronden. We hebben heel veel zin om ons komend jaar keihard in te zetten voor het hoger onderwijs. In deze tijd van bezuinigingen en toenemende kansenongelijkheid is dat hard nodig."