Landelijke Studentenvakbond

Bijna een derde van de wo-masteropleidingen laat HBO-student niet instromen

Persberichten - maandag 01 april 2019

Bijna een derde van de wo-masteropleidingen laat HBO-student niet instromen

 Bijna een derde van de voltijd wo-masteropleidingen biedt studenten met een hbo-diploma geen enkele mogelijkheid om in te stromen, dat blijkt uit het inspectierapport ‘Doorstroom van HBO naar WO’. Universiteiten hebben echter de wettelijke plicht om schakeltrajecten aan te bieden zodat studenten met een hbo-diploma of een wo-bachelor uit een andere studierichting, kunnen doorstromen naar de gewenste masteropleiding. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Carline van Breugel: ‘Het is te bizar voor woorden dat universiteiten deze studenten simpelweg niet de kans geven om door te studeren. Sterker nog, dat universiteiten hun wettelijke verplichting om in deze doorstroom te voorzien ontwijken.’

Schakeltrajecten spelen een belangrijke rol in het bieden van gelijke kansen aan studenten. Het is bekend dat niet iedereen direct het passende schooladvies krijgt en voor hen de mogelijkheid tot doorstromen dus essentieel is. Daarnaast zijn er studenten die graag eerst een praktijkgerichte opleiding volgen om deze vervolgens aan te vullen met een meer wetenschappelijke opleiding. Dit kan van grote meerwaarde zijn voor het individu en de diversiteit binnen de opleiding. Van Breugel: ‘Wanneer er geen schakeltraject aangeboden wordt sluiten universiteiten studenten buiten die voor een andere route gekozen hebben. Dit is oneerlijk en de minister moet erop handhaven dat universiteiten zich aan de wet houden en voorzien in schakeltrajecten.’

Volgens de wet moeten instellingen studenten een schakeltraject aanbieden wanneer de inschatting van de instelling is dat de student zijn of haar deficiënties binnen redelijke termijn kan wegwerken. Universiteiten bieden echter volgens het rapport geen schakeltrajecten aan omdat ze van mening zijn dat het niveau van de hbo-bachelor niet toereikend is of dat er geen verwante hbo-bachelor opleiding bestaat. Van Breugel: ‘De ruimte die de wet biedt wordt misbruikt door instellingen waardoor de hbo-bachelor onterecht wordt ondergewaardeerd en deze studenten worden uitgesloten.

Opleidingen met een kleine instroom en degene met een capaciteitsbeperking zijn het minst toegankelijk voor hbo-gediplomeerden, aldus rapport van de Inspectie. Zo heeft slechts 50 procent van de reguliere masteropleidingen met een fixus een mogelijkheid voor hbo’ers om in te stromen. Van Breugel: ‘Het is oneerlijk dat wanneer er een capaciteitsbeperking op opleidingen wordt gesteld of wanneer er een kleine instroom is hbo-doorstromers uit worden gesloten van deelname, puur omdat zij een andere route hebben genomen.’

Uit eerder onderzoek van Researchned bleek dat niet alle masteropleidingen toegankelijk zijn voor hbo-doorstromers. De LSVb had het idee dat in de werkelijkheid een veel groter aandeel van de masteropleidingen niet toegankelijk was voor deze studenten en bevestigde dit een jaar later met een onderzoek. Het inspectierapport bevestigt nu dit beeld.