Landelijke Studentenvakbond

Enschede is de beste studentenkamerstad van 2018

Persberichten - vrijdag 08 maart 2019

Enschede is de beste studentenkamerstad van 2018

7 maart 2019 –Vandaag heeft de Landelijke Studentenvakbond bekend gemaakt dat Enschede de beste studentenkamerstad van 2018 is. De prijs is in een studentenhuis in Enschede overhandigt aan de wethouder wonen, Jeroen Diepemaat. Voorzitter Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Carline van Breugel: ‘We feliciteren Jeroen Diepemaat van harte met deze prijs. Ondanks dat de woningnood in Enschede het laagst is, zet de stad zich actief in voor betaalbare en veilige studentenhuisvesting. Ze zijn daarmee een mooi voorbeeld voor andere studentensteden, daar mogen ze trots op zijn.’

In het rapport krijgen de dertien steden waarin volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting de meeste studenten wonen punten voor hun beleid rondom huisvesting aan de hand van vier categorieën: corporaties, particuliere verhuurders, informatievoorziening en projecten. De LSVb wil met dit rapport steden aanmoedigen om voorbeelden en ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te leren. Wethouder wonen Enschede, Jeroen Diepemaat: 'Deze erkenning geeft ons energie om ook dit jaar voor de hoogste plek te gaan. In onze nieuwe woonvisie die dit jaar verschijnt hebben we veel aandacht voor de wooncarrière van studenten en net afgestudeerden in Enschede.'

In Enschede wordt er intensief samengewerkt tussen de onderwijsinstellingen, de gemeente en woningcorporaties. Samen zorgen ze ervoor dat er voor alle studenten ook daadwerkelijk een woning beschikbaar is. De komende zomer wordt er bijvoorbeeld veel nieuwe huisvesting opgeleverd, gericht op groepen die het tot nu toe wat moeilijker hebben op de markt, zoals internationale studenten. Daarnaast bestaat er een subsidieregeling voor activiteiten om studenten zich in Enschede thuis te laten voelen.

Er moeten huurteams in elke stad komen, dat blijkt vooralsnog niet vanzelfsprekend te zijn. Zo is er in Leiden geen huurteam om studenten bij te staan wanneer deze problemen hebben met hun huisbaas. In plaats daarvan worden deze doorverwezen naar het Juridisch Loket, terwijl zij minder gespecialiseerd zijn in huurrecht. Dit zorgt ervoor dat studenten die zonder reden op straat worden gezet, teveel huur moeten betalen of geïntimideerd worden door hun huisbaas, niet goed geholpen kunnen worden. We willen onder andere Leiden, Delft en Wageningen daarom dringend adviseren om alsnog te voorzien in een huurteam.

Ook moet er snel een oplossing komen voor het kamertekort, waar veel gemeentes hun uiterste best hebben gedaan om kamers te creëren, zijn de meeste wel strenger geworden op het gebied van verkamering. De meeste gemeentelijke ambtenaren geven aan dat dit komt doordat verkamering volgens inwoners vaak voor overlast zorgt, bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast of fietsen voor de deur. Omzettingsvergunningen zijn dan ook vaak veel duurder geworden of verhuurders moeten voldoen aan strenge eisen. Terwijl dit een van de weinige korte termijn oplossingen is om kamer te creëren.

Lees de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018