Landelijke Studentenvakbond

Verhoging rente studielening klap in gezicht van studenten

Persberichten - woensdag 12 december 2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van de tienjaars rente op de studielening vanaf 2020. Dit zorgt ervoor dat de lasten van studenten, uitgaande van de gemiddelde studieschuld, met 5.000 euro wordt verhoogd. De LSVb vindt dit ongelofelijk: “Het is ongelofelijk dat we studenten met het leenstelsel verplichten om zich diep in de schulden te laten steken en vervolgens binnen drie jaar na invoering ook nog de rente te verhogen. Op deze manier geeft de overheid studenten een klap in het gezicht ¬†en verliezen studenten het vertrouwen in de politiek.

Nog geen maand geleden demonstreerden studenten tegen het leenstelsel. Dit stelsel heeft het onderwijs minder toegankelijk gemaakt doordat niet alle jonge mensen zich diep in de schulden durven te steken. Met name jongeren waarvan de ouders niet hebben gestudeerd, studenten met een migratieachtergrond, en studenten met een functiebeperking. Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb: “Waar studenten gebukt gaan onder hun studieschuld doet dit kabinet er een schepje boven en verhoogt de rente op de studielening. Met deze regeling wordt het onderwijs nog minder toegankelijk en worden de studieschulden nog hoger. Dat is een verlies voor heel Nederland.”