Landelijke Studentenvakbond

LSVb ondertekent actieplan studentenhuisvesting

Persberichten - donderdag 04 oktober 2018

Op 4 oktober heeft de LSVb het Actieplan studentenhuisvesting ondertekend. Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen studeren, maar het blijft moeilijk een goede en betaalbare kamer te vinden, zeker voor internationale studenten. In het actieplan spreken overheden, huisvesters, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties af dat wordt toegewerkt naar een balans in het vraag en aanbod van studentenhuisvesting.

Nu komt het er op aan. Gezien de grote problemen in de studentenhuisvesting moeten we zo snel mogelijk van start gaan met de gemaakte afspraken.

Het actieplan is een vervolg op eerdere actieplannen die de woningnood niet heeft kunnen oplossen. In de nieuwe plannen spreken de partijen af dat de woningnood onder studenten in tien jaar moet zijn opgelost. “De LSVb is blij dat partijen inzien dat actie nodig is”, zegt John van Harten, bestuurslid van de LSVb. “Op dit moment is er een tekort van ruim 40.000 studentenwoningen. In het bijzonder zijn internationale studenten hiervan de dupe. Zij kunnen in Nederland geen kant op”. 

Onderwijsinstellingen gaan met lokale partijen, zoals gemeenten en woningcorporaties, samenwerken aan meer en betere woonruimte voor studenten. Op de korte termijn zullen hogescholen en universiteiten internationale studenten beter gaan voorlichten over de kansen op een woning. Ook wordt gekeken naar de woonwensen van studenten in de steden. Van Harten: “Beter inzicht in de aantallen studenten en hun woonwensen helpt bij het oplossen van de problemen.”.

Naast het bouwen van meer woningen, zetten partijen ook in op de positie van studenten die al een woning hebben. Er komt betere voorlichting over bijvoorbeeld de maximale huurprijs van studentenkamers en hoe studenten een te hoge huurprijs kunnen aanvechten. De ongelijke machtsverhouding tussen huurder en verhuurder los je volgens de LSVb niet op met alleen informatievoorziening. De rechtspositie van huurders moet erop vooruit. Van Harten: ”Wetswijzigingen zijn nodig om de ongelijke positie van studenten te verbeteren. Studenten zijn door het tekort een makkelijke prooi voor huisjesmelkers.”.

De voortgang van de afspraken wordt besproken in het Landelijk Platform Studentenhuisvesting waar onderwijsinstellingen, huisvesters, het Rijk en de LSVb deel van uitmaken. Van Harten: “De LSVb gaat de vorderingen met het plan nauwgezet volgen. Alle partijen hebben nu de verantwoordelijkheid, en als structurele verbeteringen onzichtbaar zijn, zullen wij de Kamer aanspreken om hierop in te grijpen.