Landelijke Studentenvakbond

Studenten verder in schulden door verhoogde rente op studielening 

Nieuwsbericht - vrijdag 07 september 2018

Studenten moeten meer gaan betalen over hun schulden blijkt uit het wetsvoorstel dat deze week gepubliceerd is. De rente wordt gekoppeld aan de 10-jaarsrente in plaats van de 5-jaarsrente, waardoor de rente omhoog gaat. Dit zal de schatkist €226 miljoen moeten opleveren blijkt uit de Memorie van Toelichting. Geertje Hulzebos, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), vindt dit onacceptabel:

“Studenten worden door de overheid dieper de schulden ingewerkt. Wij roepen de regering een halt toe en eisen dat zij deze maatregel geschrapt wordt”.

De renteverhoging resulteert in het rekenvoorbeeld van OCW in 18% hogere maandlasten bij aflossen. Bij een gemiddelde studieschuld van €21.000 loopt dit op tot duizenden euro’s, terwijl bij het afschaffen van de basisbeurs sociale leenvoorwaarden waren beloofd. Hulzebos: “Op deze manier verliezen studenten het vertrouwen in de politiek. Eerst wordt onze basisbeurs afgepakt en nu wordt ook nog eens de rente verhoogd op de haast verplichte schuld die studenten aan moeten gaan“.

De renteverhoging heeft als effect dat de toegankelijkheid van het onderwijs afneemt. Uit de Monitor Beleidsmaatregelen is gebleken dat jongeren uit de lagere sociaaleconomische milieu’s minder vaak gaan studeren. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde al eerder het negatieve effect van het leenstelsel op de doorstroom.

Sinds de invoering van het leenstelsel zijn het juist de minder bevoorrechten die niet gaan studeren. Het verhogen van de rente zal dit aantal waarschijnlijk verder verhogen. Het hoger onderwijs dreigt voor de elite te worden.


Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven over wat er speelt op hogescholen en universiteiten? Laat hieronder jouw naam en e-mailadres achter. Wij zullen jou mailen als er ontwikkelingen zijn. Dit is nooit vaker dan één keer per maand en je kunt altijd jouw gegevens wijzigen of je uitschrijven voor de e-mails.