Landelijke Studentenvakbond

Studenten roepen minister op schakelonderwijs te financieren

Persberichten - donderdag 19 juli 2018

De minister heeft op Kamervragen van GroenLinks laten weten dat instellingen de ‘zogenaamde schakelprogramma’s, waarmee hbo-studenten kunnen doorstromen naar de universiteit, zelf moeten betalen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept samen met studenten uit centrale medezeggenschapsraden de minister op om de schakelprogramma’s wél te financieren. Schakelprogramma’s zijn één van de weinige manieren voor hbo-studenten om naar de universiteit te gaan. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos reageert zorgelijk: “Zonder het financieren van schakelprogramma’s zal de universiteit opnieuw voor de elite worden. De minister moet deze programma’s financieren, zodat iedereen die door wil studeren dat ook kan”.

Zonder schakelonderwijs wordt toegankelijkheid ernstig geschaad

Centrale medezeggenschapsraden uit Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Utrecht en Maastricht en fracties uit Twente en Tilburg hebben hun zorgen geuit over de positie van schakelprogramma’s. Ook de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft zich hier eerder over uitgelaten. Zonder schakelprogramma’s wordt hbo-studenten de toegang tot de universiteit ontzegd. Dit zal de toegankelijkheid ernstig schaden. “Het mag niet zo zijn dat deze studenten in de kou worden gezet. De minister moet de programma’s financieren om het behoud ervan te waarborgen”, aldus LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos. Na de zomer zal de minister hier een definitieve beslissing over nemen.

Schakelprogramma’s zijn verplicht

Eerder stelde de LSVb dat veel universiteiten geen schakelprogramma aanbieden, terwijl het aanbieden wettelijk verplicht is. De minister stelt dat instellingen dit zelf kunnen betalen uit het budget dat zij krijgen. Volgens Geertje Hulzebos is het scheef dat het aanbieden verplicht is, maar instellingen daar geen geld voor krijgen. “Hier is geen sprake van onwil, maar van onmacht: het onderwijs moet namelijk miljoenen bezuinigen. Een besluit om de programma’s te bekostigen is daarom noodzakelijk voor het behoud van de toegankelijkheid”.