Landelijke Studentenvakbond

Opnieuw daling in tevredenheid over studie

Persberichten - donderdag 28 juni 2018

Uit de vandaag bekend gemaakte resultaten van de Nationale Studenten Enquête blijkt dat bijna een kwart van de studenten ontevreden is over de opleiding. Deze daling is ingezet sinds de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Bij het schrappen van de basisbeurs zijn afspraken gemaakt om te investeren in de onderwijskwaliteit. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Geertje Hulzebos had dit al verwacht en reageert afkeurend: “Opnieuw blijkt dat studenten niks merken van beloofde kwaliteitsverbeteringen, omdat er alleen maar bezuinigd wordt. De minister moet haar beloftes nakomen en investeren, zodat studenten het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben”.

Studenten die in 2015 zijn begonnen met studeren  – en volledig onder het leenstelsel vallen –  hebben nog geen resultaten gezien van de beloofde investeringen. In werkelijkheid moeten onderwijsinstellingen bezuinigen. De toenemende ontevredenheid onder studenten wijst hier opnieuw op.  “Dit onderzoek lijkt er op te wijzen dat investeringen een wassen neus zijn. Beloofd is beloofd, de investeringen moeten gedaan worden zoals afgesproken.”

Bekijk op de site van Studiekeuze 123 de resultaten van jouw opleiding!