Landelijke Studentenvakbond

Hogescholen en universiteiten schenden regels over verantwoording profileringsfonds

Persberichten - vrijdag 22 juni 2018

Hogescholen en universiteiten hebben hun verantwoording over het profileringsfonds niet op orde. Dat blijkt uit het onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Studenten die bijvoorbeeld vanwege ziekte of een bestuursjaar studievertraging oplopen kunnen financiële ondersteuning krijgen uit het profileringsfonds. De LSVb is geschokt door de uitkomsten. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos: “Geld uit het profileringsfonds is speciaal voor studenten die dat geld hard nodig hebben vanwege hun omstandigheden. Wij roepen hogescholen en universiteiten op zich aan de regels te houden, zodat het duidelijk is dat elke cent ook echt bij de student terecht komt”.

Resultaten uit het onderzoek

Hogescholen en universiteiten zijn verplicht om in het jaarverslag te verantwoorden hoe ze met het profileringsfonds zijn omgegaan. Uit het onderzoek blijkt echter dat geen van de onderzochte hogescholen of universiteiten alle gegevens publiceert. Daarnaast gebruiken instellingen verschillende termen en definities die voor verwarring zorgen. “Een betere verantwoording is voor de medezeggenschap ontzettend belangrijk. Zo kunnen zij ervoor waken dat elke student die recht heeft op ondersteuning ook ondersteund wordt”, aldus Hulzebos.

Oplossing

De LSVb heeft daarom een tabel gemaakt zodat instellingen op vergelijkbare wijze over het profileringsfonds kunnen rapporteren. Door de tabel kunnen instellingen gemakkelijk aan de wettelijke eisen voldoen. “Ik hoop dat hogescholen en universiteiten hiermee aan de slag gaan, zodat we in de toekomst weten of ze voldoende ondersteuning bieden”.

Geen verbeteringen ten opzichte van 2014

De LSVb heeft eerder onderzoek gedaan naar transparantie van het profileringsfonds in 2014. Toen bleek ook al dat universiteiten en hogescholen de uitgaven uit het profileringsfonds niet verantwoorden. De toenmalige minister heeft bestuurders opgeroepen transparant te zijn over waar dit geld heengaat. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos: “Opnieuw blijkt dat universiteiten en hogescholen falen met het verantwoorden van geld waar studenten van ondersteund worden. Bestuurders van universiteiten en hogescholen zouden hun zaken op orde moeten brengen en zo aan de oproep van de minister gehoor geven”. 

Benieuwd naar het onderzoek? Download hier de PDF.