Landelijke Studentenvakbond

Opnieuw geen aandacht voor toegankelijkheid bij internationalisering in het onderwijs

Persberichten - donderdag 21 juni 2018

Vandaag besprak de Tweede Kamer de visiebrief over internationalisering in het onderwijs van minister Van Engelshoven. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld dat er wederom weinig aandacht was voor de toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Engelstaligheid kan een drempel opwerpen voor studenten om aan een opleiding te beginnen. “De minister laat het aan opleidingen zelf over of ze verengelsen, maar verzuimt om concrete maatregelen te nemen,” aldus Geertje Hulzebos, voorzitter van de LSVb.

De verengelsing van de afgelopen jaren laat zien dat hogescholen en universiteiten zelf niet in staat zijn om op een verantwoorde manier te verengelsen. De LSVb pleit daarom voor een Commissie Toegankelijkheid Hoger Onderwijs, die erop toeziet dat verengelsing niet ten koste gaat van de toegankelijkheid. “Er werd volop gesproken over kwaliteit en doelmatigheid, maar voor toegankelijkheid was amper aandacht” aldus Hulzebos.