Landelijke Studentenvakbond

Universiteiten schieten ernstig tekort in aanbieden schakeltrajecten

Persberichten - maandag 18 juni 2018

Bij minstens 100 masteropleidingen worden geen schakeltrajecten aangeboden. Masteropleidingen lijken in veel gevallen hbo-studenten bij voorbaat te weigeren. Dat blijkt uit een steekproef van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Universiteiten hebben echter de plicht om schakeltrajecten aan te bieden, zodat studenten met een hbo-diploma of een wo-bachelor uit een andere studierichting, kunnen doorstromen naar de gewenste masteropleiding. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Het is pijnlijk om te zien dat universiteiten hun plicht om studenten te helpen soms omzeilen. We vragen de Inspectie van het Onderwijs om hier onderzoek naar te doen en de wet te handhaven.”

Afgestudeerde hbo’ers vaak geweerd
Vaak vermelden masteropleidingen op hun website dat hbo-studenten geen toegang krijgen tot de master, zonder verdere verduidelijking. Afgestudeerde hbo’ers wordt vaak de toegang tot een master nota bene binnen hun vakgebied ontzegd, terwijl studenten met een universitaire bachelor buiten het vakgebied in veel gevallen wel mogen doorstromen naar de master. Sewbaransingh: “Niet iedereen krijgt het schooladvies dat echt bij hem of haar past. Het is daarom belangrijk dat studenten die willen doorstuderen dat ook kunnen doen.”

Onderzoek en handhaving door de Inspectie
Universiteiten hebben volgens de wet de plicht om schakeltrajecten aan te bieden. Studenten komen daarvoor in aanmerking als zij enkele vakken qua kennis of onderzoeksmethoden missen om de master te kunnen beginnen. Schakeltrajecten zijn daarmee cruciaal voor de doorstroom en sociale mobiliteit in het onderwijs. De LSVb stuurt daarom vandaag een brief naar de Inspectie van het Onderwijs met het verzoek uitgebreid onderzoek te doen naar de handswijzen van de universiteiten en waar nodig de wet te handhaven.