Landelijke Studentenvakbond

Studentenbond teleurgesteld in aanmoediging internationalisering onderwijs

Persberichten - maandag 04 juni 2018

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld in de vandaag uitgebrachte visie op internationalisering van het onderwijs door de Minister van Engelshoven (OCW). De studentenvakbond hoopte vooral op strengere regels voor hogescholen en universiteiten om opleiding te verengelsen. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Minister van Engelshoven heeft half werk geleverd. Ze zegt oog te hebben voor de keerzijden van verengelsing maar durft echte maatregelen niet te nemen. We verwachten van de Tweede Kamer dat zij bijstuurt.

De studentenbond pleit voor een landelijke commissie die toetst of de toegankelijk van het onderwijs niet in gevaar komt als een opleiding verengelst. Nu al is driekwart van de masteropleidingen Engelstalig. De KNAW constateerde vorig jaar dat universiteiten de afgelopen jaren te lichtvaardig zijn omgegaan met het verengelsen van opleidingen. Minister van Engelshoven stelt voor dat universiteiten voor bacheloropleidingen verplicht worden om met elkaar te overleggen en dat de Inspectie toeziet of dat gebeurt. Voor de studentenbond is deze aanpak onvoldoende. “Het probleem is nooit geweest dat universiteiten niet met elkaar overleggen. Het probleem is dat verengelsing voor een deel ook een verdienmodel is. Wij willen een actieve marktmeester die checkt of verengelsing om de juiste redenen gebeurd.”

Lees hier de visie op internationalisering van het ministerie van OCW.