Landelijke Studentenvakbond

Voorlichting over studeren met een functiebeperking moet beter

Persberichten - vrijdag 01 juni 2018

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Expertisecentrum handicap + studie lanceren vandaag een handreiking voor de verbetering van de voorlichting aan studenten met een functiebeperking. De partijen vinden de voorlichting onvoldoende. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Steeds opnieuw concluderen we dat de voorlichting tekort schiet. Het is nu tijd voor actie. Studenten met een functiebeperking moeten weten waar ze recht op hebben en goede begeleiding krijgen.”

Gebrekkige informatievoorziening

Vooral de gebrekkige informatievoorziening is de organisaties een doorn in het oog. Zo blijkt dat twee van de drie jongeren met een functiebeperking geen contact opneemt met de hogeschool of universiteit over de beschikbare voorzieningen of weten zij überhaupt niet dat deze bestaan. Daardoor maken maar weinig studenten hier gebruik van. ISO-voorzitter Rhea van der Dong: “Als studenten zich voor een studie aanmelden, moeten zij direct op de hoogte gesteld worden van de faciliteiten die beschikbaar zijn voor studenten met een functiebeperking. Het duurt even voordat voorzieningen ter ondersteuning geregeld zijn. Hogescholen en universiteiten moeten hier actiever in optreden.”

Meer ondersteuning voor studenten

Naast informatievoorziening moet er ook meer ondersteuning komen voor de studenten. Het gaat hier om financiële steun en begeleiding maar ook om andere faciliteiten, zoals aanpassing van de leerroute of verlenging van examentijd. Marian de Groot van Expertisecentrum handicap + studie: “De ondersteuning schiet soms tekort, waardoor studenten met een functiebeperking drempels ervaren in hun studie.“ De handreiking bevat concrete acties voor hoger onderwijsinstellingen. Zo wordt hier bijvoorbeeld als tip gegeven om een informatiebijeenkomst te organiseren zodat deze studenten persoonlijke uitleg krijgen en ook andere studenten met een functiebeperking kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Doel is om de stap naar het hoger onderwijs mogelijk te maken voor meer studenten met een functiebeperking. De handreiking steunt op twee belangrijke pijlers: via betere informatievoorziening stimuleren dat studenten hun functiebeperking tijdig melden en vervolgens een goed gevolg geven aan deze melding. “Een brochure versturen is een begin, maar dat is niet genoeg.“

Direct aan de slag

LSVb, ISO en Expertisecentrum handicap + studie hebben in de handreiking concrete punten benoemd waar hogescholen en universiteiten vanaf morgen direct mee aan de slag kunnen.