Landelijke Studentenvakbond

Huursector slaat de handen ineen voor goed verhuurderschap

Persberichten - donderdag 31 mei 2018

Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op een woning ongeacht afkomst, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud plegen en goed contact onderhouden met huurders. Daarover gaat het bij goed verhuurderschap. Hierover sprak minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 30 mei met VBO Makelaar, NVM, IVBN, Vastgoed Belang, VGM NL, Aedes, de gemeente Amsterdam (namens de studentensteden), VNG, Federatie Opvang, Woonbond en LSVb.

Partijen hebben zich uitgesproken tegen de excessen en ongewenste praktijken in de huursector. Misstanden als huisjesmelkerij en discriminatie passen niet bij de huursector, werken ontwrichtend voor de woningmarkt en maken bewoners en woningzoekenden extra kwetsbaar. Bovendien moet voorkomen worden dat ongewenst gedrag van enkele verhuurders en bemiddelaars een optelsom wordt die afbreuk doet aan het vertrouwen in de huursector.

Tijdens het overleg is afgesproken om gezamenlijk verder te werken aan goed verhuurderschap. Naast (on)gewenst verhuurdergedrag zal daarbij ook gekeken worden naar (on)gewenst huurdergedrag.

Niet alle verhuurders en verhuurbemiddelaars zijn aangesloten bij een brancheorganisatie met beroeps- en gedragscodes. De georganiseerde verhuurders en bemiddelaars hopen dat zowel hun onderlinge samenwerking als de samenwerking met overheden effect heeft op de ongeorganiseerden en daarmee op de sector als geheel.

Goed verhuurderschap is een van de thema’s in de onlangs gepresenteerde Nationale woonagenda.