Landelijke Studentenvakbond

Internationale studenten worden oneerlijk behandeld op huurmarkt

Persberichten - donderdag 24 mei 2018

Internationale studenten in Nederland hebben het vaakst vragen over het vinden van een kamer en hun rechten als huurder, zo blijkt uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Daardoor slapen zij soms noodgedwongen in hostels en zijn zij extra kwetsbaar voor misbruik door huisbazen. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Internationale studenten krijgen nog te weinig informatie over het vinden van een fatsoenlijke kamer in Nederland. We hopen dat hogescholen en universiteiten voor het nieuwe collegejaar aan de voorlichting werken”.

Informatietekort
79 van de 94 reacties bij de Housing Hotline geven aan niet te weten waar ze moeten zoeken naar een kamer of hoe het Nederlandse huurrecht werkt. Daardoor nemen internationale studenten vaak foutieve informatie vanuit hun huisbaas aan voor waar. Zo vragen huisbazen geregeld sleutelgeld, extra administratieve vergoedingen, of hogere huren dan toegestaan is. Slechts enkele universiteiten en steden hebben voorzieningen die studenten met vragen of klachten helpen.

Intimidatie, discriminatie en toegankelijkheid
Naast het informatietekort hebben internationale studenten in Nederland geen basis om op terug te vallen. Dit maakt hen kwetsbaar voor bedreiging en intimidatie door de huisbaas. Naast kwetsbaarheid is ook de toegankelijkheid van de markt een probleem. Bij studentenkamers wordt soms geadverteerd met de vermelding ‘no internationals’.

Kamertekort
Onderliggend aan deze problemen is het grote kamertekort. Sewbaransingh: “Voor bijna elke student is het moeilijk om een kamer te vinden, maar voor internationale studenten is het nog veel moeilijker. Wij vinden het onverantwoord dat hogescholen en universiteiten volop internationale studenten werven terwijl er een groot kamertekort is.”

Housing Hotline
In juli 2017 zijn de LSVb en de European Student Network (ESN) de Housing Hotline gestart. De Housing Hotline heeft als doel om internationale studenten te helpen met hun vragen en klachten over hun kamer in Nederland. De Housing Hotline rapportage is een analyse van de volledig binnengekomen reacties.