Landelijke Studentenvakbond

LSVb blij met plan voor meer EU-geld naar Erasmusbeurzen

Nieuwsbericht - woensdag 02 mei 2018

De Europese Unie wil het budget voor Erasmus-beurzen verdubbelen. Deze beurzen zijn onder andere bedoeld voor studenten die in het buitenland willen studeren. Het voornemen staat in het plan voor een nieuwe EU-begroting, dat deze week bekend werd. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met het voorstel. Internationalisering van het hoger onderwijs kan veel meerwaarde hebben als het op een goede manier gebeurt. De bond is blij dat de Europese Commissie dit onderkent, en met extra budget de mobiliteit van studenten wil vergroten.

Elk jaar studeren duizenden Nederlandse studenten een periode in een ander EU-land. Dat kan duur zijn, vanwege hoge reis-, verblijf- en studiekosten. De Erasmus beurs voorkomt dat alleen studenten met rijke ouders in het buitenland kunnen studeren. Het kan voor elke student van meerwaarde zijn om in het buitenland te studeren. Je financiële situatie mag hier nooit een drempel voor vormen.

De bond hoopt dat de Nederlandse regering instemt met het hogere budget voor de beurzen. Ook hoopt de LSVb dat de regering de andere hobbels wegneemt die studenten aantreffen die in het buitenland willen studeren. Zo is het collegegeld in het buitenland vaak vele malen hoger dan in Nederland. Toch is de mogelijkheid om dit bedrag te lenen beperkt. Het regeerakkoord spreekt van ‘een internationaliseringsaanpak die het voor zoveel mogelijk studenten mogelijk maakt een studie te volgen in het buitenland.’ Het is tijd dat de regering de daad bij het woord voegt.