Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond is blij met akkoord besteding leenstelselgeld

maandag 09 april 2018

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tevreden met de kwaliteitsafspraken over de besteding van het leenstelselgeld. De bond heeft vandaag zijn handtekening gezet onder de afspraken tussen hogescholen, universiteiten, studenten en het ministerie. De afspraken garanderen dat elke student de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs gaat merken. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “De LSVb is tegen het leenstelsel, en wat ons betreft voeren we liever vandaag dan morgen de basisbeurs weer in. Maar nu het leenstelsel er is, is dit de beste manier om het geld voor het onderwijs in te zetten.”

Alle studenten profiteren

De bond is blij dat het leenstelselgeld eerlijk over alle hogescholen en universiteiten verdeeld wordt. Er wordt niet meer met bonussen en boetes gewerkt. Dit voorkomt perverse prikkels. Daarbij zorgt het ervoor dat elke student evenveel kwaliteitsverbetering zal merken. “Goed nieuws”, aldus Sewbaransingh: “Zo ziet elke student gegarandeerd iets van zijn of haar verloren basisbeurs terug.”

Studenten beslissen mee

Daarnaast is de LSVb verheugd dat studenten meebeslissen over waar het geld aan besteed wordt. Studenten en docenten in de medezeggenschapsraden beslissen waar op hun hogeschool of universiteit het meest behoefte aan is. Het ministerie controleert de afspraken op haalbaarheid, maar beslist niet inhoudelijk mee over de bestedingsrichting. “Studenten en docenten op een hogeschool of universiteit weten het best wat er nodig is. Daarom is het heel goed dat ze het eerste en het laatste woord krijgen over wat er met het geld gebeurt,” aldus Sewbaransingh.

De medezeggenschap versterkt

Om te waarborgen dat studenten voldoende tijd hebben om over het geld te beslissen, krijgen leden van medezeggenschapsraden extra uren en faciliteiten. Sewbaransingh: “Wij zijn erg trots op de extra faciliteiten voor medezeggenschappers. Met name voor medezeggenschappers op hogescholen betekent dit een grote stap voorwaarts.”

De bond gaat de komende tijd heel kritisch bezien of alle universiteiten en hogescholen zich aan de afspraken houden en het geld echt goed terecht komt. Daarnaast heeft kabinet in het regeerakkoord een bezuiniging van 183 miljoen euro per jaar in stand gelaten. De bond pleit ervoor om de bezuiniging terug te draaien om de werkdruk van docenten niet te verergeren.

Het akkoord is te raadplegen via deze link.