Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond kiest nieuw bestuur

Persberichten - zaterdag 07 april 2018

Vandaag heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Geertje Hulzebos (voorzitter), Carline van Breugel (vicevoorzitter), Annejet Lont (secretaris), Maarten Heinemann (penningmeester), en John van Harten (algemeen bestuurslid). Op 24 juni nemen zij het stokje over. Kandidaat-voorzitter Geertje Hulzebos: “Iedereen heeft het over gelijke kansen maar concrete acties blijven uit. We kijken ernaar uit om te mogen strijden voor belangen van studenten.”

Geertje Hulzebos (25) wordt de nieuwe voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Ze volgde eerder een bachelor Pedagogische wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en studeert nu een minor Onderwijswetenschappen en een minor Theoretische Filosofie. De actuele thema’s in het hoger onderwijs kent ze erg goed. Op dit moment is ze voorzitter van een studentenraad van de UvA. Daar spelen kwesties als selectie, het mogelijk verdwijnen van schakeltrajecten en verengelsing. Eerder studeerde ze ook aan het ROC van Amsterdam en aan de Hogeschool van Amsterdam.

Aankomend jaar is Carline van Breugel (23) de vicevoorzitter van de LSVb. Carline volgt nu een master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Eerder rondde ze een hbo studie Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam af. In die periode was ze raadslid van de Centrale Medezeggenschapsraad van de hogeschool. Haar kennis deelt ze actief met andere studenten in de medezeggenschap. Zo is ze bestuurslid bij SOM, het netwerk van studenten in de medezeggenschap op hogescholen, en trainer. Carline was in haar middelbare schooltijd ook bestuurslid bij het LAKS.

De rol van secretaris wordt komend jaar vervuld door Annejet Lont (22). Annejet maakte vorig studiejaar haar bachelor Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam af. Ze is net voorzitter af bij de belangenorganisatie van alle psychologiestudenten van Nederland, SPS-NIP. Op de UvA heeft ze eerder in de focusgroep en derdejaars fractie gezeten en is nu als Student Ambassador verantwoordelijk voor de studentvoorlichters van de opleiding.

Maarten Heinemann (24) gaat aan de slag als penningmeester van de LSVb. Hij volgt nu een master Geschiedenis & Actualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Maarten zet zich al een aantal jaar in voor de belangen van studenten. Zo is hij momenteel bestuurslid van Huurteams in Nijmegen en was hij bestuurslid van de Nijmeegse studentenbond AKKU.

John van Harten (24) maakt als algemeen bestuurslid het nieuwe LSVb-bestuur compleet. Hij studeert een master Religie en Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kent zijn opleiding als geen ander. Hij was lid van opleidingscommissie, raadslid van de facultaire studentenraad, voorzitter van de faculteitsvereniging en assessor van de faculteit. Dit jaar verdiept hij zich via een stage bij CNV Connectief in het vakbondswezen.

De LSVb is ontzettend verheugd dat dit team graag het stokje overneemt. Op zaterdag 23 juni 2018 vindt de officiële wisseling van het bestuur plaats. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Dit is een team met heel veel kennis en ervaring, en ik heb er het volste vertrouwen in dat de belangen van heel studerend Nederland bij hen in goede handen zijn.”