Landelijke Studentenvakbond

Enquête: Inspraak van studenten en docenten

Nieuwsbericht - vrijdag 06 april 2018

Ben jij lid van een opleidingscommissie (OC)? Dan heb jij sinds 2017 veel meer te zeggen over jouw eigen opleiding. Dat is een goede zaak maar toch horen we graag van jou hoe jij dit ervaart. Word je voldoende ondersteund? Weet je wat er van jou en je OC-collega’s verwacht wordt?

Om inzicht te krijgen in het functioneren van OC’s, hebben wij samen met de SP, het ISO en medezeggenschappers op hogescholen en universiteiten een enquête opgesteld. Zowel docenten als studenten die lid zijn van een opleidingscommissie kunnen de vragen beantwoorden. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten.

Met de uitkomsten help jij mee om de inspraak van studenten en docenten te verbeteren. Alvast heel erg bedankt voor je hulp!

NAAR DE ENQUETE