Landelijke Studentenvakbond

De Student Kiest: gemeenteraadsverkiezingen

woensdag 21 maart 2018

Vandaag kan er in veel gemeenten gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Landelijke Studentenvakbond heeft samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) verschillende studentendebatten mogelijk gemaakt in onder andere Utrecht, Zwolle, Leiden, Rotterdam en Wageningen. Hierbij werd er gedebatteerd over lokale studentenkwesties zoals huisvesting en openbaar vervoer. De LSVb, het ISO en de LKvV vormen samen het samenwerkingsverband De Student Kiest en richt zich op de studentenstem voor zowel lokale als landelijke verkiezingen. 

Studentenhuisvesting, gemeentelijke toeslagen, werkgelegenheid en cultuur: het zijn allemaal thema’s die de student aan het hart gaat. Over onder andere deze thema’s werd er gedebatteerd bij de verschillende de Student Kiest debatten, die werden georganiseerd door lokale studentenvakbonden, -verenigingen en -raden met behulp van De Student Kiest. Naast debatten zijn er ook twee studentenkieswijzers ontwikkeld: één voor Utrecht en één voor Nijmegen.