Landelijke Studentenvakbond

Betalen per studiepunt houdt studenten binnenboord

Nieuwsbericht - maandag 12 maart 2018

Het experiment flexstuderen, waarbij studenten betalen per studiepunt, draagt bij aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en voorkomt onnodige uitval van studenten. Dit blijkt uit het eerste onderzoek van hogeschool Windesheim, waarbij zowel deelnemende studenten als uitgelote studenten van het experiment flexstuderen zijn bevraagd. 18% van de uitgelote studenten geeft aan te stoppen met de opleiding. ‘Flexstuderen voorkomt dus onnodige uitval. Een van de belangrijkste doelen die wij met dit project hebben’, aldus collegevoorzitter Henk Hagoort. ‘Studenten die om welke reden dan ook niet fulltime kunnen studeren, willen meer flexibiliteit in hun opleiding en de financiering daarvan. De grote animo onder studenten en deze eerste bevindingen tonen aan dat we met dit experiment voorzien in een behoefte.’

Toegankelijker onderwijs
Aan het experiment, dat begin dit studiejaar van start is gegaan en zes jaar duurt, doen bij Windesheim 57 studenten mee. 330 studenten hadden zich aangemeld, waardoor er geloot moest worden voor deelname. Komend studiejaar kan een tweede lichting studenten meedoen. Uit het onderzoek blijkt dat studenten verschillende motieven hebben om mee te doen. Het kunnen combineren van werk of ondernemerschap en studie en gezondheidsredenen (studeren met een functiebeperking of chronische aandoening) zijn de belangrijke redenen om flexibel te willen studeren. Hagoort: ‘Wij willen toegankelijk onderwijs voor iedere student die het hoger onderwijs aankan. Uit deze eerste resultaten blijkt dat flexibilisering van de financiering daaraan bijdraagt.’

Wens om experiment uit te breiden
Om het maximale uit het experiment te halen, heeft Windesheim de wens om het project uit te breiden. Hagoort: ‘Op dit moment kunnen eerstejaarsstudenten niet meedoen, terwijl ook deze studenten gebaat kunnen zijn bij betalen per studiepunt. Hetzelfde geldt voor onze deeltijdstudenten. Een doelgroep die bij uitstek gebaat is bij zo flexibel mogelijk onderwijs. Ook weten we dat er andere instellingen zijn die alsnog aan het experiment mee willen doen. Daarom vragen we het ministerie een tussentijds instroommoment te creëren.’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond LSVb zijn enthousiast over de resultaten bij Windesheim en steunen de wens om het experiment uit te breiden. Rhea van der Dong, voorzitter van ISO: ‘Het onderzoek van Windesheim laat zien dat flexstuderen een belangrijke rol kan spelen als het gaat om kansengelijkheid, omdat het studenten de kans geeft om in hun eigen tempo te studeren. Wij zien graag dat de pilot uitgebreid wordt, zodat zo veel mogelijk studenten de kans krijgen om hun studie succesvol af te ronden.’ LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: ‘Wij bedachten het flexstuderen enkele jaren geleden, om te zorgen dat het makkelijker wordt om te studeren voor studenten in bijzondere omstandigheden, zoals studenten met een functiebeperking. De resultaten bij Windesheim laten zien dat dit inderdaad het effect is.’