Landelijke Studentenvakbond

Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking

donderdag 08 februari 2018

CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de gemeenten op om de individuele toeslagen voor studenten met een beperking beter te regelen. De bonden vinden de voorlichting over de toeslag zwaar onder maat en noemen de aanvraagprocedure te lang en ingewikkeld. Daarnaast wijzen ze op de enorme verschillen in hoogte van de uitkering in verschillende gemeenten. Bestuurslid van de LSVb Joyce van der Wegen: “Slechts 7% van de studenten met een functiebeperking maakt gebruik van de toeslag waar ze recht op hebben. Dat is erg schokkend. Juist zij hebben hard financiële steun nodig”

Grote verschillen tussen gemeenten
Eerder kwam er al in het nieuws dat de verschillen tussen de gemeenten erg groot zijn in de individuele studietoeslag die zij toekennen aan jongeren met een beperking. Zo stelt de gemeente Heerenveen pakweg 42 euro per maand beschikbaar, terwijl je in Zwolle ongeveer 310 euro per maand ontvangt. Met de eerdere invoering van de Participatiewet mogen gemeenten zelf bepalen hoeveel financiële steun zij aan deze studenten verschaffen. Dat leidt tot oneerlijke situaties, volgens CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: ‘Op basis van de gemeente waar een student toevallig woont, kan de hoogte van de uitkering honderden euro’s verschillen. Dat zou niet moeten kunnen.’

Onbekende en ingewikkelde aanvraagprocedure
Slechts een kwart van de jongeren met een arbeidsbeperking is bekend met de toeslag. Daarnaast schrikt een ingewikkelde gemeentelijke aanvraagprocedure veel jongeren af. Ten slotte gelden er strenge voorwaarden om de toeslag te mogen ontvangen. Zo geldt er een minimumleeftijd en is er een vermogensgrens van ongeveer 6000 euro. Deze zaken leiden ertoe dat slecht 7% van de jongeren met een functiebeperking gebruikt maakt van de toeslag. Joyce van der Wegen noemt dit aantal zeer zorgwekkend: “Studenten met een beperking hebben vaak meer moeite bij het vinden van een bijbaan en daarnaast kost het hen meer moeite om zowel te studeren als werken.”

Minimum bedrag
De vakbonden pleiten in een brief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een minimumtoeslag van 282 euro voor elke student met een functiebeperking. Dit bedrag is 25% van het gemiddelde minimumloon en komt overeen met de eerdere regeling vanuit de Wajong. Daarnaast willen ze dat gemeenten studenten beter informeren over de toeslag. Ten slotte moet de aanvraagprocedure simpeler worden.