Landelijke Studentenvakbond

Selectiekosten dragen bij aan de tweedeling in het hoger onderwijs

Persberichten - woensdag 17 januari 2018

Tweede Kamerleden spraken zich vandaag uit tegen het feit dat studenten honderden euro’s moeten betalen voor selectieprocedures. Deze selectiekosten werpen een enorme drempel op voor aspirant-studenten, zeker als zij geen rijke ouders hebben. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om kosten te maken voor een taaltoets, die behaald moet worden voor een Engelstalige opleiding. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met de aandacht voor dit probleem: “Opleidingen kiezen er zelf voor om selectieprocedures in te stellen. Het is oneerlijk om de rekening hiervoor bij aspirant-studenten neer te leggen.”

Als studenten zich aanmelden voor een opleiding, moeten zij vaak een taaltoets of specifieke kennistoets (zoals GMAT) afleggen. De kosten van deze toetsen bedragen honderden euro’s. Studenten moeten soms meerdere toetsen maken waardoor de kosten fors kunnen oplopen. Hiermee hebben studenten met meer geld ook meer kans om een opleiding binnen te komen. “Studenten zonder veel geld kiezen sneller voor een studie waar geen selectie plaatsvindt. Er zijn echter steeds minder studies zonder selectieprocedure. Dat is zorgelijk voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs,” aldus Sewbaransingh.

In het debat die vandaag werd gehouden in de Tweede Kamer gaf minister van Engelshoven aan zeer kritisch te zijn op het gebruik van selectiekosten. De wet schreef eerder al voor dat gebruik van selectiekosten verboden is. Doordat de toetsen, waarover gesproken wordt, worden afgenomen door derden vallen deze onder een uitzonderingspositie.

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs uit 2017 blijkt dat studenten uit lagere sociaal-economische milieus, studenten met een migratie-achtergrond en studenten van wie de ouders niet gestudeerd hebben moeilijker door selectieprocedures komen. De LSVb vermoedt dat de hoge kosten van selectieprocedures hiervoor een belangrijke oorzaak vormen.