Landelijke Studentenvakbond

Boete ov-studentenkaart verhoogd naar 300 euro per maand

Persberichten - donderdag 21 december 2017

Studenten die hun ov-studentenkaart te laat stopzetten moeten voortaan toch een boete van 300 euro per maand betalen. Dat stelt Minister van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer voor. Jaarlijks lopen tienduizenden studenten vast bij het stopzetten van de ov-studentenkaart. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt de boete verhoging brutaal. “Het is schandalig dat studenten opdraaien voor een slecht werkend systeem. Minister van Engelshoven moet de ov-boetes niet verder verhogen maar overbodig maken” aldus Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.

Uit analyses blijkt dat 1 op de 3 (oud-)studenten te maken krijgt met een ov-boete. Ruim 90% geeft aan dat het komt door gebrek aan informatie. Zij weten vaak niet dat hun reisrecht is verlopen of dat hun ov-studentenkaart niet goed is stopgezet. Zo ontstaat 35% van de totale boetebedrag doordat DUO (oud-)studenten na ruim een maand pas vaststelt dat iemands recht verlopen is.

Minister van Engelshoven kondigt maatregelen aan om het stopzetten van de ov-studentenkaart te verminderen. De boeteverhoging is de studentenbond een doorn in het oog. In september werd onthuld dat vervoersbedrijven bij de invoering van de ov-chipkaart beloofden dat ov-boetes niet nodig zouden zijn. De afgelopen jaren hebben zij fors verdiend hebben aan de ov-boetes. In 2016 verdienden ze 40,7 miljoen euro aan de boetes. Sewbaransingh: “De ov-boetes zijn voor de vervoersbedrijven een business model geworden. De boeteverhoging is een verkeerd signaal naar deze bedrijven. Ze moeten het probleem helpen oplossen in plaats eraan verdienen”.