Landelijke Studentenvakbond

Eerste Kamer haalt onderwijsbezuinigingen van tafel

Persberichten - dinsdag 19 december 2017

Het kabinet moet de bezuiniging van 183 miljoen op onderwijs verzachten en het liefst helemaal niet uitvoeren. Dat besliste de Eerste Kamer vandaag met een aangenomen motie, die ingediend werd door de Partij van de Arbeid. De bezuiniging leidde de afgelopen tijd tot veel verontwaardiging. Terwijl allerlei actiegroepen opriepen tot investeringen in het onderwijs, wilde het kabinet juist bezuinigen. Studenten zijn blij met het besluit. “Er is nu meer dan ooit extra geld nodig in het onderwijs. Het is een enorme opluchting dat de Eerste Kamer dit inziet,” aldus Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Het kabinet had in het regeerakkoord besloten dat het onderwijs in totaal 183 miljoen moest gaan bezuinigen. Het besluit leidde tot felle kritiek van onder andere jongerenorganisaties. Zij vonden dat er juist extra geld voor onderwijs nodig was, vanwege bijvoorbeeld de enorme werkdruk voor docenten in alle onderwijssectoren. Begin december bood actiegroep WO in Actie samen met de LSVb nog een petitie aan, aan de Tweede Kamer, waarin ze opriepen om de bezuiniging te schrappen. De Tweede Kamer liet dit echter na. Na de aangenomen motie roept de LSVb het kabinet op om de bezuiniging volledig te schrappen. Sewbaransingh: “Het kabinet suggereert ten onrechte dat mensen in het onderwijs doelmatiger kunnen werken. In werkelijkheid lopen docenten al op hun tenen. Elke euro is nodig”.

Indiener van de motie is Eerste Kamerlid André Postema van de PvdA. Hij sluit zich aan bij de oproep: “Het is toch bizar dat alle coalitiepartijen roepen dat ze miljarden willen investeren in het onderwijs, maar na de onderhandelingen opeens bezuinigen. We zijn blij dat D66 toch voor de motie stemde en heel kritisch naar de bezuiniging kijkt.”

De motie in de Eerste Kamer is ingediend door de PvdA en werd gesteund door D66, SGP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en de SP. De ChristenUnie, de VVD, CDA en PVV stemden tegen.