Landelijke Studentenvakbond

Conferentie Internationalisering

Actie - maandag 30 oktober 2017

Op vrijdagmiddag 17 november van 12.30 uur – 17.30 uur organiseren VSNU en LSVb in Utrecht een conferentie over internationalisering.

Steeds meer internationale studenten weten de Nederlandse universiteiten te vinden. Zij zorgen voor een grotere diversiteit aan perspectieven en brengen een ambitieuze studiecultuur mee. In deze conferentie willen we stilstaan bij de vraag hoe we deze kwaliteiten nog meer kunnen benutten in onze opleidingen. Daarnaast willen we de uitdagingen adresseren voor een succesvolle integratie in het studentenleven, juist ook buiten de collegezaal. We doen dit in deelsessies over onderwijs, academische gemeenschap en huisvesting. We gaan graag met u in gesprek hoe we samen de volgende stap kunnen zetten in internationalisering op de universiteit.

Locatie: Het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Doel: Uitwisselen van ervaringen met internationalisering en het formuleren van de uitdagingen voor de komende periode.
Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met internationalisering op en rond de universiteit, van leidinggevenden in het onderwijs tot bestuurders van studieverenigingen.
Voertaal: In verband met de toegankelijkheid van de conferentie voor internationals zal de voertaal in beginsel Engels zijn. Mocht iedereen in een deelsessie het Nederlands voldoende machtig zijn, dan kan uiteraard worden geschakeld naar die taal.

Programma
Vanaf 12.30                 Inloop
13.00 – 13.30              Plenaire opening
13.30 – 14.30              Eerste ronde deelsessies
14.30 – 15.00              Pauze
15.00 – 16.00              Tweede ronde deelsessies
16.00 – 16.30              Plenaire terugblik met voorzitters Pieter Duisenberg (VSNU) en Tariq Sewbaransingh (LSVb)
16.30 – 17.30              Borrel

Aanmelden
U kunt u hier aanmelden. Ter plekke kunt u uw voorkeur doorgeven voor de verschillende deelsessies. Deelname is gratis. Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan af vóór woensdag 15 november door een mail te sturen aan vanderveen@vnsu.nl. In verband met beperkte capaciteit brengen we een no-show fee van € 25 in rekening indien u zich niet tijdig afmeldt.